W ciągu 20 lat działalności Fundacja organizowała liczne konferencje integrujące środowisko spółdzielcze.
Celem wydarzeń było przede wszystkim przedstawienie aktualnych zmian, wypracowywanie wspólnych rozwiązań oraz budowanie  świadomości opinii publicznej o istocie, wadze i funkcji, jaką pełnią Banki Spółdzielcze na polskim rynku finansowym.

Oto tylko niektóre z ogólnopolskich konferencji, jakie Fundacja zrealizowała na przestrzeni ostatnich lat:

 • „Zmiany zasad funkcjonowania banków spółdzielczych”, 18-20 maja 2017 r., Łeba. Konferencja we współpracy z Centrum Doradztwa i Szkoleń EFEKT s.c.
 • „Nadzór nad ryzykiem istotnym – zasady zarządzania, mapa ryzyk bankowych”, 8-10 grudnia 2016 r., Szczyrk.
  Konferencja we współpracy z Centrum Doradztwa i Szkoleń EFEKT s.c.
 • „Emisariusz Zmian – Uczymy się Zmieniać”, 9 czerwca 2015 r., Warszawa
 • Konferencja podsumowująca jeden z etapów projektu „Emisariusz zmian – program rozwoju kariery osób 50+ w bankach spółdzielczych województwa mazowieckiego”, 12 czerwca 2013 r., Warszawa
 • „Banki spółdzielcze XXI wieku”, 26 października 2010 r., Warszawa
 • „Banki spółdzielcze – wyzwania wobec nowych regulacji”, 21 maja 2009 r., Rawa Mazowiecka 

Seminaria naukowe:

 • „Zarządzanie istotnymi ryzykami w banku po wdrożeniu zmienionych zapisów Prawa bankowego”, 24-25 lutego 2016 r., Muszyna. Seminarium we współpracy z Centrum Doradztwa i Szkoleń EFEKT s.c.
 • „Zasady zarządzanie ryzykiem płynności finansowej po wdrożeniu zapisów Rozporządzenia CRR i Rozporządzenia Delegowanego oraz zaktualizowanej Rekomendacji P”, 16-17 października 2015 r., Racławice
 • „Rola i zadania organów Banku Spółdzielczego w związku z wdrożeniem pakietu CRD IV/CRR Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, 21-22 listopada 2014 r., Stryków
 • „Nowelizacja ustawy o BFG i rozporządzeń wykonawczych Ministra Finansów w zakresie ujednolicenia zasad gwarantowania depozytów zgodnie ze standardami UE” 27 października 2011, Warszawa. Seminarium organizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym
zdjęcie konferencji