Oddział w Krakowie

Oddział w Krakowie2018-01-23T12:06:23+00:00

Oddział w Krakowie

Dostępne szkolenia

Temat SzkoleniaData rozpoczęciaData zakończeniaKategoriaMiejscecategories_hfilter
Rozliczenia w obrocie dewizowym z uwzględnieniem unijnych aktów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/201217.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Gospodarstwa domowe – zdolność kredytowa, monitoring, zabezpieczenie, restrukturyzacja (szkolenie z komputerami)21.01.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą22.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Analiza wskaźnikowa w analizie finansowej podmiotów instytucjonalnych24.01.2019Kredytykredyty
Monitoring należności kredytowych oraz sygnały wczesnego ostrzegania25.01.2019Kredytykredyty
Zarządzanie ryzykiem usług płatniczych – zgodnie z nową Ustawą o usługach płatniczych (PSD2) oraz wytycznymi EBA25.01.2019Zarządzaniezarzadzanie
Zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami – szkolenie zakończone egzaminem28.01.2019Kredytykredyty
Wycena nieruchomości i operat szacunkowy w zarządzaniu ryzykiem kredytowym (2 dni)29.01.201930.01.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zmiany w postępowaniu restrukturyzacyjnym i egzekucyjnym oraz zasady restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne – aspekty praktyczne dla Banków Spółdzielczych30.01.2019Zarządzaniezarzadzanie
Marketing internetowy dla bankowości spółdzielczej01.02.2019Marketingmarketing
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM – warsztaty komputerowe05.02.201906.02.2019Analiza ryzyk bankowychanaliza-ryzyk-bankowych
RODO w kadrach07.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Cyberbezpieczeństwo dla bankowości spółdzielczej08.02.2019Bezpieczeństwobezpieczenstwo
Ocena ryzyka finansowania przez bank projektów deweloperskich11.02.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV Dyrektywą12.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Metodyka opracowania pism stosowanych przez banki spółdzielcze w przypadku podjęcia postępowań: windykacyjnego, sądowego, egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego13.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Powtórzenie wiadomości z zakresu sporządzania sprawozdawczości FINREP i COREP w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2018/1627 z dnia 9 października 2018r.15.02.2019Rachunkowość i finanse bankówrachunkowosc
Zasady konstruowania żądań pozwu19.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Praktyczne aspekty udzielania kredytów mieszkaniowych w Bankach Spółdzielczych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym, z uwzględnieniem RODO22.02.2019Kredytykredyty
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe20.02.201921.02.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Zmiany w działalności depozytowej w bankach (split payment, zarząd sukcesyjny, rachunki „uśpione”, centralna informacja)22.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena zdolności kredytowej JST w nowej perspektywie UE 2014-2020 oraz ocena zdolności kredytowej samorządowych instytucji kultury – warsztaty praktyczne – 2 dni25.02.201926.02.2019Kredytykredyty
Dobre praktyki dla początkujących analityków kredytowych /doradców Klienta. Kompletowanie, czytanie, szybka analiza wstępna dokumentów kredytowych, w tym dotyczących prawnych zabezpieczeń26.02.2019Kredytykredyty
Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. zarząd sukcesyjny a rachunek bankowy. regulacja rachunków uśpionych w praktyce bankowej. zasady funkcjonowania centralnej informacji o rachunkach bankowych27.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Przegląd regulacji wewnętrznych dotyczących Rekomendacji D oraz RODO28.02.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Hipoteka i weksel oraz pozostałe formy zabezpieczeń zapewniających pełną zwrotność zadłużenia kredytowego z przedmiotu zabezpieczenia04.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Ocena skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej oraz efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem przeglądu mechanizmów kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym (2 dni)04.03.201905.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Praktyczne aspekty wdrożenia RODO w banku spółdzielczym w ujęciu systemowym i procesowym07.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
NOWE SZKOLENIE: Podstawowa wiedza rolnicza dla bankowca08.03.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Wprowadzanie nowych produktów bankowych na rynek lokalny11.03.2019Produkty bankoweprodukty-bankowe
Efektywny monitoring ekspozycji kredytowych jako element zmniejszania ryzyka kredytowego (zasady postępowania, zakres podmiotowy, przedmiotowy, produktowy – praktyczne przypadki) oraz jego wpływ na poziom rezerw celowych tworzonych przez Bank12.03.2019Kredytykredyty
Warsztaty z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wyniki inspekcji i zmiany w ustawie AML spowodowane IV DyrektywąUregulowania prawneuregulowania-prawne
Hipoteka – podstawowe zabezpieczenie kredytów15.03.2019Kredytykredyty
Zmiana Rekomendacji S i inne zmiany prawa w 2018 roku mające wpływ na działalność banków15.03.2019Uregulowania prawne, uregulowania-prawne
Kurs kasjera złotowo-walutowego. Szkolenie 2-dniowe18.03.201919.03.2019Obsługa kasowo-skarbcowaobsluga-kasowo-skarbcowa
Przewłaszczenie jako szczególna forma zabezpieczenia wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń zobowiązań rolnika20.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Sporządzanie i przegląd planów ciągłości działania i planów awaryjnych – zgodnie z Rek. D, Ustawą PSD2, wytycznymi EBA25.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
Przegląd zarządczy dokumentacji przekazywanej na zewnątrz26.03.2019Zarządzaniezarzadzanie
NOWE SZKOLENIE: Podmioty powiązane – wspólne czy oddzielne ryzyko kredytowe banku (warsztaty komputerowe – 1 dzień)26.03.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Prawo wekslowe w praktyce bankowej. Jak bezpiecznie posługiwać się wekslem. Weksel od wystawienia do egzekucji. Zasady przyjmowania, przechowywania i niszczenia weksli27.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych – zmiany przepisów, zagadnienia praktyczne, częste błędy, interpretacje, największe trudności i pułapki; ćwiczenia (analiza przypadku)28.03.2019Kredytykredyty
NOWE SZKOLENIE: Reklamacja a inne formy zastrzeżeń dotyczących działalności banku oraz nowe obowiązki sprawozdawcze do KNF29.03.2019Uregulowania prawneuregulowania-prawne

Masz pytanie?

Informacji na temat szkoleń udzielą:

Małgorzata Gładysz – Dyrektor Oddziału
kom.: 500 358 608
e-mail: malgorzata.gladysz@frbs.org.pl

Irmina Korzeniowska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
fax. 12 655 13 19
e-mail: frbs.krakow@bankbps.pl

Harmonogram szkoleń
Oddział w Krakowie
Oddział w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
Oddział w Rzeszowie
Filia w Lublinie