Oferowane przez Fundacje Rozwoju Bankowości Spółdzielczej szkolenia e-learningowe mają na celu min:

 • przekazanie profesjonalnej informacji i wiedzy z tematów wynikających z potrzeb
  Banków Spółdzielczych,
 • wsparcie Banków Spółdzielczych w realizacji zadań wynikających z zakresu ich działalności,
 • uzyskanie przez personel i kadrę stosowanych zaświadczeń potwierdzających zdobytą
  wiedze i przygotowanie do realizacji określonych zadań i funkcji które pełnią w Banku,
 • zapewnienie spójności merytorycznej z innymi formami przekazywania wiedzy jak webinaria
  czy warsztaty stacjonarne,
 • uzyskanie dodatkowych oszczędności kosztów przez Banki Spółdzielcze korzystające
  z tej formuły szkoleń

Oferowane przez nas szkolenia e-learningowe realizowane są wspólnie z Wirtualną Internetową Akademią Biznesu – partnera multimedialnego FRBS, która od ponad 20 lat realizuje przedsięwzięcia e-learningowe na Polskim Rynku i która będzie koordynowała organizacyjnie przebieg e-szkoleń oraz będzie do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania niezbędnych informacji zapewniających bezproblemowy udział w przedsięwzięciu.
Kontakt WIAB: e-mail: www.wiab.pl;   tel. 22 754 67 80   lub kom. 601 295 251

Lp. Temat e-szkolenia Dostępne terminy realizacji Zapisy na szkolenia do wyboru
1. „OBLIGACJE” Dom Maklerski Banku BPS S.A.” · 15 – 29 . 04. 2020 r. Karta zgłoszenia
· 21.04 – 06.05. 2020 r.
· 28.04– 12.05.2020 r.
2. Kredyty Hipoteczne – szkolenie OKRESOWE · 15 – 29 .04.2020 r. Karta zgłoszenia
· 21 .04– 06.05.2020 r.
· 28.04– 12.05. 2020 r.
3. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł II – kurs zaawansowany · 15 – 29 .04.2020 r. Karta zgłoszenia
· 21 .04– 06.05.2020 r.
· 28 .04– 12.05.2020 r
4. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł I – kurs podstawowy · 15 – 29 .04.2020 r. Karta zgłoszenia
· 21.04– 06 .05.2020 r.
· 28 .04– 12 .05.2020 r.
5. Rachunki bankowe · 15 – 29 .04.2020 r. Karta zgłoszenia
· 21 .04– 06 .05.2020 r.
· 28 .04– 12 .05.2020 r
6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych – RODO · 21 – 29 .04.2020 r. Karta zgłoszenia
· 28 .04– 08.05.2020 r.
· 05 – 14 .05.2020 r.
7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu · 15 – 29 .04.2020 r. Karta zgłoszenia
· 21 .04– 06 .05.2020 r.
· 28 .04– 12 .05.2020 r.
8. Nabycie wiedzy i uprawnień dotyczących udzielania „Kredytów Hipotecznych” · 15 – 29 .04.2020 r. Karta zgłoszenia
· 21 .04– 06 .05.2020 r.
· 28 .04– 12 .05.2020 r.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu merytorycznego każdego e-szkolenia   oraz ich wersje demonstracyjne.

 Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń e-learningowych.

OBLIGACJE”   Dom Maklerski Banku BPS S.A.”

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym z zakresu „Obligacji”, które oferuje Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa z procesem emisji i inwestowania w obligacje oraz przedstawienie możliwości współpracy Banków Spółdzielczych z Domem Maklerskim. Mamy nadzieję, że zdobyte dzięki szkoleniu informacje zachęcą Banki Spółdzielcze do zwiększenia zainteresowania obligacjami i podjęcia lub rozszerzenia współpracy w tym zakresie.

Przygotowane e-szkolenie w  przystępny i przejrzysty sposób ułatwi Państwu poznanie między innymi, cech a także instrumentu finansowego, jakim są obligacje, ich rodzajów, zasad nabywania i zbywania oraz korzyści i ryzyk z tym związanych. Szkolenie  realizowane jest przy współpracy z Wirtualną Internetową Akademią Biznesu.

W celu zapoznania się z zakresem merytorycznym e-szkolenia zapraszamy do obejrzenia wersji demo w której aktywne jest kilka wybranych ekranów.

Link do wersji DEMO

https://www.wiab.com.pl/informacje/obligacje-dom-maklerski-banku-bps-demo

OFERTA E-SZKOLENIA: kliknij

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

KARTA ZGŁOSZENIA:  kliknij

Wypełnioną kartę zgłoszenia należny wysłać na adres    wiab@wiab.pl

 

1. „Kredyty Hipoteczne” – szkolenie OKRESOWE

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników którzy wcześniej ukończyli szkolenie wstępne i zdali egzamin końcowy

 • Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w oparciu o Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w szczególności o zagadnienia określone w art. 59 Ustawy oraz z uwzględnieniem m.in. Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego i rekomendacji KNF.
 • Merytorycznie e-szkolenie przygotował zespół ekspertów bankowych pod kierunkiem dr Piotra Sokołowskiego.
 • Ustawodawca nałożył na Kredytodawcę, pośredników kredytu hipotecznego oraz agentów zobowiązanie, żeby personel kredytodawcy odbył co najmniej raz na trzy lata szkolenie z zakresu świadczenia usług opracowywania, oferowania lub zawierania umów o kredyt hipoteczny a także świadczenia usług pośrednictwa, usług doradczych oraz dodatkowych jeżeli są one oferowane.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany obrazujące szeroki zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem:

https://www.wiab.com.pl/informacje/kredyty-hipoteczne-demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

2. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł II – kurs zaawansowany”

Udostępniamy Państwu kolejne szkolenie e-learningowe z cyklu „Kontrola Wewnętrzna w Banku”.

MODUŁ II szkolenia – kurs zaawansowany  skierowany jest do  kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzną lub komórki  zgodności w bankach.

Szkolenie merytorycznie opracował ekspert FRBS w dziedzinie zarządzania ryzykiem i audytów wewnętrznych – Pan Wojciech Iwanow. A realizacją szkolenia zajmuje się partner multimedialny Fundacji  – Wirtualna Internetowa Akademia Biznesu.

W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany przedstawiają zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem:

https://www.wiab.com.pl/informacje/kontrola-wewnetrzna-modul-ii-demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Wypełnią kartę zgłoszenia należny wysłać na adres wiab@wiab.pl.

 

3. Kontrola Wewnętrzna w Banku – Moduł I – kurs podstawowy ”

Udostępniamy Państwu kolejne szkolenie e-learningowe pt: „Kontrola Wewnętrzna w Banku”  realizowane wspólnie z partnerem multimedialnym Fundacji – Wirtualną Internetową Akademią Biznesu.

Szkolenie merytorycznie opracował ekspert FRBS w dziedzinie zarządzania ryzykiem i audytów wewnętrznych – Pan Wojciech Iwanow.

Szkolenie to realizowane będzie w formule blended-learningowej:

I Moduł – kurs podstawowy – skierowany dla wszystkich pracowników banku

II Moduł – kurs zaawansowany  – skierowany dla kadry kierowniczej oraz pracowników  odpowiedzialnych za kontrole wewnętrzną lub komórki  zgodności

III Moduł – warsztaty stacjonarne – dla specjalistów z komórek ds. kontroli / zgodności realizowane po zakończeniu szkoleń e-learningowych przez  Oddziały Regionalne Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Po zakończeniu szkoleń e-learningowych z Modułu I oraz II rozpoczniemy realizację szkoleń z Modułu  III w formie warsztatów stacjonarnych. Informacje o terminach warsztatów znajdą się w zakładce „Harmonogram szkoleń”.

W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany przedstawiają zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem:
https://www.wiab.com.pl/informacje/kontrola-wewnetrzna-w-banku–demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Wypełnią kartę zgłoszenia należny wysłać na adres wiab@wiab.pl.

 

4. Rachunki bankowe”

Zgodnie z informacjami przekazanymi w trakcie narad
regionalnych BPS szkolenie z „Rachunków Bankowych” zorganizowane zostanie w dwóch etapach tj. w formule blended-learningowej.

I etap   – szkolenie e-learningowe dla szerszej grupy kadry i personelu Banków

II etap – warsztaty stacjonarne (po szkoleniu e-learningowym) dla liderów tj. osób nadzorujących rachunki bankowe.

Po zakończeniu szkoleń e-learningowych, w zakładce „Harmonogram szkoleń” , zamieścimy informacje o szkoleniach z zakresu Rachunków Bankowych przeprowadzanych w formule stacjonarnej, które będą organizowane w każdym z Regionów.

 • Szkolenie opracowane jest merytorycznie przez zespół ekspertów w oparciu o  regulaminy obowiązujące w Banku Polskiej Spółdzielczości, Bankach Spółdzielczych a także o kluczowe akty prawne takie jak Prawo Bankowe i Ustawa o usługach płatniczych.
 • Głównym celem e-szkolenia jest przedstawienie uczestnikom w przejrzystej formie informacji dotyczącej rachunków bankowych, ich podziału, rodzaju i dokumentacji oraz czynności związanych z prowadzeniem rachunków bankowych takich jak udzielanie pełnomocnictwa czy zapis na wypadek śmierci.
 • W e-szkoleniu znajdują się również scenki przedstawiające praktyczne sytuacje z jakimi mogą w przyszłości spotkać się osoby obsługujące Klientów banku. Uczestnicy będą mogli także utrwalić swoją wiedzę rozwiązują zawarte w e-szkoleniu ćwiczenia, autotesty i elementy interakcyjne a na zakończenie rozwiązać test, potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności w tym zakresie..
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany przedstawiają zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem:
  https://www.wiab.com.pl/informacje/rachunki-bankowe–demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

5. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych – RODO”

 • Szkolenie zostało przygotowane przez zespół specjalistów z zakresu Ochrony Danych osobowych i RODO pod kierunkiem dr Piotra Sokołowskiego. Szkolenie to definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych.
 • Obowiązujące już od 25 maja 2018 roku przepisy wprowadziły szereg nowych obowiązków, rodzaje odpowiedzialności, ale także sankcje finansowe dodatkowo szkolenie obejmuje  zmiany jakie zostały wprowadzone od stycznia 2019 roku, dotyczące  zagadnień związanych z „Kontrolą przestrzegania przepisów RODO”.
 • W e-szkoleniu znajduje się również wiele praktycznych przykładów, ćwiczeń oraz autotestów, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i pozwala uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę. W każdym z 8 modułów przedstawione są najważniejsze informacje dotyczące przepisów które obowiązują wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe.
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze zmianami, które zaszły w kodeksie pracy bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę o wypełnienie karty zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

6. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane sektora bankowości spółdzielczej zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.”

 • Szkolenie e-learningowe zostało opracowane merytorycznie na podstawie nowej Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Banki Spółdzielcze również zostały zobowiązane do szkolenia swoich Pracowników w tym zakresie i zapoznania z obowiązkami wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu .
 • E-szkolenie składa się z 11 modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie zjawiska jakim jest pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu.
 • E-szkolenie zawiera wiele elementów interakcyjnych takich jak; symulacje, porównania czy ćwiczenia do rozwiązania, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające oraz przykłady obrazujące jaka odpowiedzialność ciąży na kadrze i pracownikach Banku, a także skutki zaniedbań ze strony Banku wynikające z nieprzestrzegania procedur związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany obrazujące szeroki zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem: https://www.wiab.com.pl/informacje/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu-demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

7. „Nabycie wiedzy i uprawnień dotyczących udzielania „Kredytów Hipotecznych”
Szkolenie zakończone EGZAMINEM

 • Szkolenie e-learningowe zostało przygotowane w oparciu o Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, w szczególności o zagadnienia określone w art. 53 ust. 3 Ustawy oraz z uwzględnieniem m.in. Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego i rekomendacji KNF.
 • E-szkolenie składa się z 7 modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie kredytów hipotecznych.
 • E-szkolenie zawiera wiele elementów interakcyjnych takich jak; symulacje, porównania czy ćwiczenia do rozwiązania, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające oraz praktyczne przykłady.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną, w której aktywne są wybrane ekrany obrazujące szeroki zakres merytoryczny. Wersja DEMO dostępna pod linkiem:

https://www.wiab.com.pl/informacje/kredyty-hipoteczne-demo

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Nowe terminy na kwiecień i maj 2020 r.

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

8. „Polityka antymobbingowa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.”

Temat tego szkolenia wynika z wewnętrznej Polityki antymobbingowej, statusu Banku oraz Regulaminu Organizacyjnego BPS S.A.  i opracowane zostało na podstawie Załącznika do  Uchwały Zarządu z dnia 15 stycznia 2015 roku.

Celem e-szkolenia jest przedstawienie w sposób ciekawy i przejrzysty problematyki dotyczącej przeciwdziałania zjawisku mobbingu oraz  metod zapobiegania jego występowaniu i poznaniu konsekwencji jego wystąpienia.

W celu wzmocnienia praktycznego stosowania naszej wewnętrznej polityki zapraszamy do udziału w e-szkoleniu wszystkich pracowników i Kadrę Kierowniczą Banków Spółdzielczych.

Dodatkowo każdy pracownik, który ukończy e-szkolenie otrzyma Zaświadczenie wystawione przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą e-szkolenia oraz wersją demonstracyjną dostępną pod linkiem:

 http://www.wiab.com.pl/informacje/polityka-antymobbingowa-bank-bps

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

9. „Tajemnica Bankowa i Ochrona Danych Osobowych w Praktyce Bankowej”

 • E-szkolenie zostało merytorycznie opracowane przez zespół specjalistów z dziedziny prawa bankowego .
 • Szkolenie składa się z dwóch modułów i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia przedstawione w ciekawej multimedialnej formie pozwalającej na ugruntowanie wiedzy w zakresie tajemnicy bankowej oraz ochrony danych osobowych.
 • E-szkolenie zawiera wiele symulacji, porównań i ćwiczeń, dodatkowo wzbogacone jest o autotesty sprawdzające i scenki obrazujące konkretne przykłady z jakimi mogą spotkać się pracownicy Banku w codziennej obsłudze Klienta.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania  się z wersją demonstracyjną e-szkolenia pod linkiem: 
  http://www.wiab.com.pl/informacje/tajemnica-bankowa   
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze szkoleniem bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia:  LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

10. „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy” 

 • Szkolenie zostało przygotowane przez zespół specjalistów pod kierunkiem Radcy Prawnego – Mecenasa Piotra Piątkowskiego – wybitnego znawcę i praktyka z Prawa Pracy. Szkolenie to obejmuje wszystkie zmiany w Kodeksie Pracy obowiązujące od 2 stycznia i 22 lutego 2016 roku.
 • Szkolenie składa się z siedmiu modułów i zawiera wszystkie istotne zagadnienia z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2016 roku, w tym dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony, co w dużym stopniu ułatwi prawidłową interpretację i stosowanie w praktyce przepisów Prawa Pracy.
 • W e-szkoleniu znajduje się również wiele praktycznych przykładów, kazusów, ćwiczeń oraz autotestów, co dodatkowo wpływa na jego atrakcyjność i pozwala uczestnikowi sprawdzić swoją wiedzę.
 • Dzięki proponowanej formule on-line szkolenia, będzie można elastycznie w dogodnym czasie i miejscu np.: w pracy czy w domu zapoznać się ze zmianami, które zaszły w kodeksie pracy bez konieczności wyjazdu na szkolenie stacjonarne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Bank.
 • W celu zapoznania się z jakością proponowanego przez nas szkolenia e-learningowego zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną e-szkolenia pod linkiem:
  http://www.wiab.com.pl/informacje/prawo-pracy 
  Aktywny w demo jest tylko jeden moduł dotyczący „Urlopów Pracowniczych”.
 • Zakres całego szkolenia znajduje się w spisie treści i po rozwinięciu każdego z modułów, które Prawo Pracy obejmuje i do którego w całości dostęp otrzymają Państwo po wypełnieniu i wysłaniu karty zgłoszenia.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się tutaj: LINK

Aby zapisać się na to szkolenie, proszę wypełnić kartę zgłoszenia: LINK

Jednocześnie informujemy, iż po wypełnieniu karty zgłoszenia należy również przesłać podpisaną Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na adres wiab@wiab.pl.

Wzór umowy powierzenia danych osobowych: LINK

Masz pytanie? Skorzystaj z formularza