Data rozpoczęcia szkolenia:

29.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

29.11.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Pozyskanie wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych w produktach depozytowych,  ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania.
  • Uczestnik rozwinie kompetencje merytoryczne pozwalające na obsługę klienta, w tym:

– Objaśni klientowi jak działa rachunek VAT;
– Pozna zasady funkcjonowania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
– Uporządkuje swoją wiedzę z zakresu „rachunków uśpionych”;
– Uaktualni swoją wiedzę w zakresie Centralnej informacji;
Zapozna się zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o Split Payment

Korzyści ze szkolenia:

  • Profesjonalizm pracownika banku podczas rozmowy sprzedażowej z klientem.
  • Minimalizacja ryzyka reklamacji klientów.
  • Uniknięcie ewentualnych kar UOKiK.
  • Ograniczenie ryzyka związanego z nieprawidłową obsługą produktów.

Wymagania wstępne dla uczestników:

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników banków spółdzielczych z podstawową znajomością oferty depozytowej.

ADRESACI: Pracownicy banków spółdzielczych, którzy zajmują się sprzedażą i wdrażaniem produktów depozytowych.

TRENERZY: Wykładowca jest absolwentem studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu w zakresie prawa handlowego z dziesięcioletnim doświadczeniem w obsłudze sprzedażowej klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego w sektorze bankowym. Obecnie zajmuje się tworzeniem procedur i wdrażaniem ustaw na grunt regulacji bankowych. Aktywnie współpracuje z bankami spółdzielczymi.

 

Plan szkolenia:

1. SPLIT PAYMENT – mechanizm podzielonej płatności:
a) Podstawa prawna Split Payment
b) Split Payment – dla kogo?
c) Rachunek VAT- podstawowe założenia,
d) Rachunek Vat – dysponowanie środkami (metoda podzielonej płatności),
e) Zamknięcie rachunku VAT,
f) Zmiana ustawy o SPLIT PAYMENT

  • Obligatoryjność ,
  • Zajęcia egzekucyjne,
  • Rachunek bankowy a zmiany w Prawie Bankowym,
  • Planowane dalsze modyfikacje.

2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej:
a) Podstawa prawna instytucji zarządu sukcesyjnego
b) Ustanowienie/ powołanie zarządcy sukcesyjnego
c) Zasady ogólne wykonywania zarządu sukcesyjnego
d) Zarządca sukcesyjny a spółka cywilna
e) Zarządca sukcesyjny a wolne zawody
f) Odwołanie / wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.
3. Rachunki „uśpione”:
a) Rachunek „uśpiony”;
b) Obowiązki banku z ustaleniem danych posiadacza rachunku;
c) Obowiązki banku w stosunku do gminy;
d) Rozwiązanie umowy i jej skutki .
4. Centralna Informacja o rachunkach
a) Centralna informacja – założenia;
b) Osoby upoważnione do składania zapytań do CI;
c) Zmiany w osobach upoważnionych;
d) Jak to działa?

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie