Data rozpoczęcia szkolenia:

05.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

05.06.2019

Opis szkolenia:

W 2019 roku zaczął funkcjonować Krajowy Rejestr Zadłużonych, który pozwoli bankom na bieżącą kontrolę stanu zadłużenia klientów i przyczyni się do wzmocnienia pozycji banku jako wierzyciela.  Od dnia 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy również zasady działania komorników sądowych, co znacząco wpłynie na prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Uchwalona zaś w dniu 9 listopada 2018 roku ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne  przewiduje cztery sposoby pomocy zadłużonym rolnikom.

 Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy o nowych  instytucjach i rozwiązaniach oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania w działalności banku

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego

Uczestnicy szkolenia:

Członkowie Zarządu banków, dyrektorzy oddziałów, prawnicy, pracownicy działów zgodności, tworzenia produktów i działów sprzedaży.

TRENER: radca prawny, sędzia, arbiter bankowy przy Związku Banków Polskich

Plan szkolenia:

I. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych:
1. Cel i założenia rejestru.
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rejestru.
3. Zasady dokonywania wpisów w rejestrze.
4. Treść wpisów.
5. Dostęp uprawnionych do wpisów w rejestrze.
6. Zasady usuwania wpisów.
7. Przepisy przejściowe.

II. Ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych:
1. Założenia ustawy – cel zmian.
2. Najważniejsze zmiany w ustawie.
3. Zmiany istotne dla banku jako wierzyciela:
a) właściwość komornika,
b) ograniczenie możliwości przekazania sprawy innemu komornikowi,
c) opłaty.
4. Przepisy przejściowe.

III. Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne:
1. Cel i założenia ustawy.
2. Zakres podmiotowy ustawy:
a) osoby uprawnione do pomocy,
b) wyłączenia ustawowe.
3. Plan restrukturyzacji:
a) treść planu,
b) zasady akceptacji.
4. Formy restrukturyzacji:
a) dopłata do oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego,
b) pożyczka,
c) gwarancja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
d) przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

OLSZTYN – Sala szkoleniowa – Bank BPS, Al. M.J.Piłsudskiego 32
rozpoczęcie szkolenia – godz.9.00

Zapisz się na szkolenie