Data rozpoczęcia szkolenia:

30.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

30.10.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca dokonał reformy procedury cywilnej, która reguluje zasady dochodzenia roszczeń o zapłatę przez Bank. Reforma ma tym większe znaczenie, że zmiany maja charakter rozległy, bowiem dotyczą wielu „obszarów postępowania” a miejscami powodują zupełną zmianę koncepcji procesu. Zmianie uległo ok 300 przepisów ustawy. Na podstawie przedmiotowej zmiany przepisów dokonano istotnych zmian w zakresie gromadzenia dowodów w procesie, wprowadzono zasady prekluzji dowodowej oraz zmieniono zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym, choćby przez uchylenie przepisu o wydawaniu nakazu zapłaty przez bank na podstawie wyciągu z ksiąg banku. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą w dniu 24 lipca 2019 r. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uczestnicy szkolenia:  Szkolenie skierowane jest do pracowników banków zajmujących się windykowaniem należności bankowych

TRENER: Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Plan szkolenia:

 1. Zasada jednej rozprawy,
 2. Zmiana przepisów z zakresie doręczeń pism w postępowaniu cywilnym,
 3. Postępowanie przygotowawcze,
 4. Prekluzja dowodowa w postępowaniu rozpoznawczym,
 5. Postępowanie w sprawach gospodarczych jako postępowanie odrębne,
 6. Zmiany w przepisach w postępowaniu nakazowym,
 7. Zmiany w postępowaniu upominawczym,
 8. Uchylenie przepisów o nakazie zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg banku,
 9. Wpływ zmian na przyspieszenie postępowania,
 10. Sankcje za przedłużanie postępowania,
 11. Zmiany wysokości opłat sądowych,
 12. Wpływ zmian na regulacje wewnętrzne banku.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie