Data rozpoczęcia szkolenia:

20.10.2021

Data zakończenia szkolenia:

20.10.2021

Opis szkolenia:

Korzyści ze szkolenia:

Kryzys gospodarczy, będący następstwem pandemii wirusa COVID_19 jest już właściwie codziennością a nie zdarzeniem, które miałoby nastąpić w przyszłości. Racjonalne podejście do zagadnień windykacyjnych w dobie obecnej sytuacji na rynku, nakazuje zakładać wzrost przypadków w których dłużnicy zaprzestaną regulowania swoich zobowiązań.  Szkolenie jest jednym odpowiedzią na zapytania Banków w zakresie realizowania czynności w postępowaniach egzekucyjnych.

ADRESACI:  Szkolenie skierowane jest do pracowników banków zajmujących się windykowaniem należności bankowych.

TRENER: mec. Wiesław Wielanek- Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Cena: 430 zł/os

Plan szkolenia:

I. Zbieg egzekucji
1. Zbieg egzekucji – pojęcie
2. Rozstrzyganie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
3. Skutki wystąpienia zbiegu egzekucji dla toku postępowań egzekucyjnych
4. Kryterium eliminacji zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
5. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji
6. Przejęcie prowadzenia egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny
7. Przejęcie prowadzenia egzekucji przez administracyjny organ egzekucyjny
8. Wystąpienie kolejnego zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa
9. Zbieg egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego
10. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do wynagrodzenia za pracę
11. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do rachunku bankowego i innych praw majątkowych
12. Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
13. Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej w celu zniesienia współwłasności nieruchomości

II. Egzekucja z rachunku bankowego
1. Wierzytelność z rachunku bankowego
2. Właściwość komornika
3. Wierzytelności z rachunków bankowych wyłączone spod egzekucji
4. Obowiązki banku
5. Przekazanie środków do komornika
6. Wypłaty dla pracowników a zajęcie rachunku bankowego
7. Zwolnienie spod zajęcia na zasadzie art. 54 Pr. Bank
8. Zbieg egzekucji
9. Egzekucja z rachunku wspólnego
10. Egzekucja z rachunku małżonków
11. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku
12. Odpowiedzialność porządkowa pracowników banku

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie