Data rozpoczęcia szkolenia:

03.06.2022

Data zakończenia szkolenia:

03.06.2022

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Kryzys gospodarczy, będący następstwem pandemii wirusa COVID_19 jest już właściwie codziennością a nie zdarzeniem, które miałoby nastąpić w przyszłości. Racjonalne podejście do zagadnień windykacyjnych w dobie obecnej sytuacji na rynku, nakazuje zakładać wzrost przypadków w których dłużnicy zaprzestaną regulowania swoich zobowiązań.  Szkolenie jest odpowiedzią na zapytania Banków w zakresie realizowania czynności w postępowaniach egzekucyjnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • nabycie aktualnej wiedzy dotyczącej egzekucji komorniczych,

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do pracowników banków zajmujących się windykowaniem należności bankowych.

PROWADZĄCY: Mec. WIESŁAW WIELANEK– Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Cena: 460 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-15:00

 1. Zbieg egzekucji – pojęcie
 2. Rozstrzyganie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
 3. Skutki wystąpienia zbiegu egzekucji dla toku postępowań egzekucyjnych
 4. Kryterium eliminacji zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej
 5. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji
 6. Przejęcie prowadzenia egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny
 7. Przejęcie prowadzenia egzekucji przez administracyjny organ egzekucyjny
 8. Wystąpienie kolejnego zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa
 9. Zbieg egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego
 10. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do wynagrodzenia za pracę
 11. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do rachunku bankowego i innych praw majątkowych
 12. Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym
 13. Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej w celu zniesienia współwłasności nieruchomości

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)