Data rozpoczęcia szkolenia:

09.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

09.03.2020
10.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • Przedstawienie problematyki prawidłowej reprezentacji klientów banku w zakresie ważnego zawierania umów.
  • Przedstawienie szczegółowych problemów związanych z działalnością spółek handlowych.
  • Skutki prawne wadliwie zawartych umów kredytowych dla skuteczności ustanowionych zabezpieczeń.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: Pracownicy działów kredytowych

TRENER: radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od wielu lat

Plan szkolenia:

1. Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi pozostającymi w związku małżeńskim:
– ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej,
– ustrój rozszerzonej wspólności,
– ustrój umownej rozdzielności majątkowej,
– ustrój sądowej rozdzielności majątkowej,
– ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
2. Zasady reprezentacji i zawierania umów przez spółkę akcyjną:
– reprezentacja spółki akcyjnej w organizacji,
– zasady powołania zarządu i nabycia uprawnień do reprezentowania spółki,
– skutki prawne wpisu zarządu do KRS,
– prawo zarządu do reprezentowania spółki,
– wewnętrzne zasady działania zarządu,
– ograniczenia ustawowe i statutowe zarządu w zakresie prawa reprezentowania spółki.
3. Zasady reprezentacji i zawierania umów przez pozostałe spółki handlowe:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka komandytowo – akcyjna,
– spółka komandytowa,
– spółka partnerska,
– spółka jawna.
4. Zakres umocowania pełnomocnika i zasady reprezentacji mocodawcy przez pełnomocnika:
– pełnomocnictwo szczególne,
– pełnomocnictwo rodzajowe,
– pełnomocnictwo ogólne.
5. Prokura:
– tryb ustanowienia prokury,
– zakres umocowania prokurenta,
– zasady odwołania prokury.
6. Reprezentacja skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego:
– skarb państwa,
– województwo,
– powiat,
– gmina.
7. Zasady reprezentacji obrocie prawnym innych form osób prawnych:
– spółdzielnie,
– przedsiębiorstwa państwowe,
– fundacje,
– stowarzyszenia,
– szkoły niepubliczne.
8. Zasady zawierania umów przez przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne [Przedsiębiorstwa zagraniczne].

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie