Data rozpoczęcia szkolenia:

24.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.06.2019

Opis szkolenia:

Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych nastręcza wielu trudności interpretacyjnych. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka banku.

Szkolenie oparte na wielu doświadczeniach praktycznych i licznych przykładach zapewnia:

Cele i korzyści szkolenia:
– zrozumienie zasad przeprowadzania procesu klasyfikacji ekspozycji kredytowych
(z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów RMF),
– zdobycie/ugruntowanie praktycznych doświadczeń dotyczących wpływu tego procesu na wynik działalności Banku,
– poznanie zasad przygotowywania i prowadzenia okresowego monitoringu klasyfikacyjnego ekspozycji kredytowych,
– zapoznanie się z zakresem zmian przepisów RMF wprowadzonych nowelizacją nowelizacją RMF z 2015 r. oraz najaktualniejszą – z października 2017 r.

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych pracujących w obszarze ryzyka kredytowego
Kadra zarządzająca biorąca udział w procesie klasyfikacji ekspozycji kredytowych.

PROWADZENIE: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w BS należącym do GRUPY BPS.

Plan szkolenia:

1. Ekspozycje kredytowe wynikające z pożyczek i kredytów detalicznych
– zasady klasyfikacji
– zasady tworzenia rezerw celowych
2. Ekspozycje kredytowe wynikające z pożyczek i kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek i kredytów hipotecznych
– zasady klasyfikacji
– zasady tworzenia rezerw celowych
3. Ekspozycje kredytowe klientów instytucjonalnych
– zasady klasyfikacji
– zasady tworzenia rezerw celowych
4. Ekspozycje kredytowe wobec Skarbu Państwa.
5. Zasady dokonywania przeglądów portfela kredytowego oraz aktualizacji poziomu rezerw celowych (w tym zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją RMF z 2015 r. oraz najaktualniejszą – z października 2017 r.)
– częstotliwość dokonywania przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych
– zasady aktualizacji poziomu rezerw celowych
– poziom rezerw celowych w kontekście rezerwy na ryzyko ogólne,
– zasady przyjmowania i aktualizacji zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych
– klasyfikacja ekspozycji kredytowych w aspekcie kryterium podmiotowości
– zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych w oparciu o kryterium terminowości spłat
– zasady klasyfikacji w oparciu o kryterium sytuacji ekonomiczno finansowej z uwzględnieniem elementów analizy finansowej (ocena czynników ilościowych i jakościowych determinujących klasyfikację)
6. Limity pomniejszeń – w tym zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją RMF z dnia 05.12.2014r.
7. Wytyczne w ramach „dobrych praktyk” przygotowane przez Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS – wybrane zagadnienia.
8. Organizacja procesu klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych jako element monitoringu poziomu ryzyka Banku związanego z posiadanym portfelem kredytowym.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie