Data rozpoczęcia szkolenia:

29.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

29.10.2019

Opis szkolenia:

Wprowadzenie: podstawa prawna określająca zasady procesu klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków – z późn. zm. (Dz. U. z 2015r. poz. 2066 z późn. zm.).

Klasyfikacja ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych nastręcza wielu trudności interpretacyjnych. Prowadzą one do błędów i wzrostu ryzyka banku.

Cele szkolenia i korzyści:

Szkolenie oparte na wielu doświadczeniach praktycznych wykładowcy licznych przykładach zapewnia:

 • zrozumienie zasad przeprowadzania procesu klasyfikacji ekspozycji kredytowych
 • (z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów RMF),
 • zdobycie/ugruntowanie praktycznych doświadczeń dotyczących wpływu tego procesu na wynik działalności Banku,
 • poznanie zasad przygotowywania i prowadzenia okresowego monitoringu klasyfikacyjnego ekspozycji kredytowych,
 • zapoznanie się z zakresem zmian przepisów RMF wprowadzonych nowelizacją nowelizacją RMF z 2015 r. oraz najaktualniejszą – z października 2017 r.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Banków Spółdzielczych pracujących w obszarze ryzyka kredytowego oraz kadra zarządzająca biorąca udział w procesie klasyfikacji ekspozycji kredytowych

TRENER: doświadczony praktyk bankowy w obszarze identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku BPS S.A., obecnie Naczelnik Wydziału Analiz Kredytowych w BS należącym do GRUPY BPS

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Ekspozycje kredytowe wynikające z pożyczek i kredytów detalicznych
 • zasady klasyfikacji
 • zasady tworzenia rezerw celowych
 1. Ekspozycje kredytowe wynikające z pożyczek i kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek i kredytów hipotecznych
 • zasady klasyfikacji
 • zasady tworzenia rezerw celowych
 1. Ekspozycje kredytowe klientów instytucjonalnych
 • zasady klasyfikacji
 • zasady tworzenia rezerw celowych
 1. Ekspozycje kredytowe wobec Skarbu Państwa.
 2. Zasady dokonywania przeglądów portfela kredytowego oraz aktualizacji poziomu rezerw celowych
 • częstotliwość dokonywania przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych
 • zasady aktualizacji poziomu rezerw celowych
 • poziom rezerw celowych w kontekście rezerwy na ryzyko ogólne,
 • zasady przyjmowania i aktualizacji wartości zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych
 • klasyfikacja ekspozycji kredytowych w aspekcie kryterium podmiotowości
 • zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych w oparciu o kryterium terminowości spłat
 • zasady klasyfikacji w oparciu o kryterium sytuacji ekonomiczno finansowej z uwzględnieniem elementów analizy finansowej (ocena czynników ilościowych i jakościowych determinujących klasyfikację).
 1. Limity pomniejszeń – zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją RMF z dnia 05.12.201r.
 2. Przepisy RMF, a wytyczne zbioru dobrych praktyk w zakresie właściwej klasyfikacji ekspozycji kredytowych i prawidłowej organizacji procesu tworzenia rezerw celowych zawartych w dokumencie „Jednolite zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych przez uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS”.
 3. Organizacja procesu klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw celowych jako element monitoringu poziomu ryzyka Banku związanego z posiadanym portfelem kredytowym.

 

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie