Data rozpoczęcia szkolenia:

27.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

27.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Zwiększenie wiedzy i świadomości związanej z tematyką cyberbezpieczeństwa

ADRESACI:

  • Inspektorzy Ochrony Danych.
  • Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej.
  • Pracownicy zainteresowani kwestiami cyberbezpieczeństwa.

PROWADZENIE: Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych w Departamencie Bezpieczeństwa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Podstawy prawne
3. Podstawowe definicje
4. Zagrożenia
5. Bezpieczeństwo bankowości internetowej
6. Bezpieczeństwo bankowości mobilnej
7. Incydenty bezpieczeństwa bankowości elektronicznej
8. Obsługa incydentów bezpieczeństwa
9. Przykłady incydentów bezpieczeństwa
• Metody ataku
• Szkodliwe oprogramowanie
• Cykl życia urządzenia
• Bezpieczeństwo fizyczne
• Podstawy bezpieczeństwa w Internecie
• Bezpieczeństwo poczty
• Dodatkowe aplikacje
• Usługi internetowe
• Usługi bankowe
• Hasła
10. Podsumowanie

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie