Data rozpoczęcia szkolenia:

21.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

21.02.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Dzięki udziałowi w szkoleniu menedżerowie i liderzy zmian: – Poznają zasady kreowania zmian i kierowania nimi w organizacji, – Udoskonalą umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian, – Będą wiedzieli, jak skutecznie radzić sobie z oporem pojawiającym się podczas wprowadzania nowych trendów, – Poznają i zrozumieją reakcje indywidualne i grupowe na wprowadzane zmiany, – Będą wiedzieli, jak dbać o motywację pracowników na etapie zmian, – Dowiedzą się jak monitorować i korygować na bieżąco proces zmiany.

ADRESACI: Szkolenie dla menedżerów i liderów zmian w banku którzy chcą odnaleźć się w nowej sytuacji, uzyskać
wiedzę dotyczącą procesu wprowadzania zmian w banku spółdzielczym, poznać aspekty psychologiczne oraz narzędzia i metody wykorzystywane w procesie zmian. Dlatego zapraszamy osoby, które wprowadzają zmiany, przewodzą procesowi zmian, chcą poznać i zrozumieć mechanizmy rządzące zmianami oraz efektywnie  przeprowadzić zespół przez cały proces zmian.

TRENER: niezależny  ekspert, praktyk bankowy.  Od 17 lat współpracuje z Bankami Spółdzielczymi. Zaprojektowała oraz wdrożyła ponad 100 autorskich programów szkoleniowych dla firm i banków w Polsce. Przeprowadziła ponad 400 warsztatów szkoleniowych w 120 bankach, w których przeszkoliła ponad 8 tys. osób.
Pracowała w PKO BP, BZWBK, GBPZ SA, BPS SA, Eurobank, obecnie w IRT Wrocław na stanowisku menedżerskim.

Plan szkolenia:

1. Lider i menedżer w procesie zmian:
– Rola i zadania menedżera podczas zmian
– Co to znaczy być liderem dla pracowników
– Budowanie autorytetu
– Umiejętności lidera
– Lider zmian – zarządzający czy przywódca; różnice i ich waga
– Przewodzenie zmianom
– Kompetencje do zarządzania zmianą
– Zasadnicza postawa wobec zmian i jej wpływ na efektywność kierowania zmianą
2. Główne bariery we wprowadzaniu zmian:
– Opór psychologiczny
– Motywacja negatywna
– Brak motywacji wewnętrznej
– Negatywne emocje
– Zachwianie hierarchii potrzeb
– Zagrożenie osobistych interesów
– Odmienne postrzeganie
– Procesy grupowe
– Bunt
– Konflikty
– Gry psychologiczne
3. Przewidywanie przebiegu procesu zmiany:
– Zmiana planowana a zmiana dostosowawcza
– Faza szoku
– Faza defensywnego wycofania się
– Faza akceptacji
– Faza adaptacji
4. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesu zmiany:
– Przekazywanie pracownikom kontroli nad procesem zmiany
– Komunikacja
– Budowanie poczucia własnej wartości
– Techniki psychologicznego wpływu
5. Błędy w pokonywaniu oporu wobec zmiany:
– Ustępstwa wobec oporu
– Niedocenianie oporu
– Przeciwstawianie się oporowi
6. Przezwyciężanie oporu:
– Konsultacje
– Komunikacja asertywna
– Analiza sił pola
– Zaangażowanie indywidualne i grupowe
7. Procesy grupowe w sytuacji zmiany:
– Samotność kierownika a praca z grupą
– Diagnoza zespołu – określenie potencjału, ról i fazy rozwoju grupy
– Wykorzystanie efektywności i samodzielności pracowników w okresie zmiany
– Kryzys efektywności, przeciwdziałanie
– Sposoby radzenia sobie w sytuacji silnego wpływu nieformalnego lidera na grupę
8. Komunikacja w zmianie:
– Rola komunikacji w procesie zmian
– Skuteczność kanałów komunikacyjnych
– Komunikacja niewerbalna
– Bariery komunikacyjne i metody ich przezwyciężania
– Komunikaty pisemne czy ustne?
– Informacja zwrotna
9. Monitorowanie i ewaluacja procesu zmiany:
– Metody kontrolowania procesu zmiany.
– Reagowanie na problemy, źródła wsparcia w procesie.
– Analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki.
– Przyczyny niepowodzeń w projekcie.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie