Data rozpoczęcia szkolenia:

10.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

10.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • Zakres szkolenie skoncentrowany jest na identyfikacji i pomiarze źródeł ryzyka stopy procentowej, w szczególności ryzyka bazowego, opcji klienta, krzywej dochodowości i przeszacowania, wskazując najlepsze praktyki rynkowe w tym zakresie oraz przekazując praktyczne wskazówki umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
  • Ryzyko stopy procentowej jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na rynku bankowym. Banki zarabiają na ponoszeniu tego ryzyka jednak jego materializacja może zachwiać każdą instytucją.
  • W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się identyfikować poszczególne komponenty ryzyka stopy procentowej oraz prawidłowo je oceniać.
  • Poznają podstawowe metody pomiaru ryzyka stopy procentowej oraz nauczą się je stosować, umiejętnie wykorzystując ich wady i zalety tak, aby zbudować efektywny i spójny model pomiaru ryzyka.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

  • Szkolenie wraz z warsztatami przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

ADRESACI:

  • pracownicy banków zajmujący się analizą i zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej
  • wszyscy zainteresowani ta tematyką.

TRENER: specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie do ryzyka stopy procentowej
2. Identyfikowanie ryzyka stopy procentowej:
a. Ryzyko przeszacowania,
b. Ryzyko bazowe,
c. Ryzyko krzywej dochodowości,
d. Ryzyko opcji klienta.
3. Pomiar ryzyka stopy procentowej:
a. Analiza luki przeszacowania,
b. Symulacja zmian wyniku odsetkowego.
4. Limitowanie i monitorowanie ryzyka stopy procentowej
5. Testy warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej
a. Założenie zapewniające prawidłowe przeprowadzanie testów warunków skrajnych,
b. Analiza testów warunków skrajnych.
6. Wytyczne EBA w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej w portfelu bankowym.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie