Data rozpoczęcia szkolenia:

26.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

26.02.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA: W ramach szkolenia przedstawione zostaną obowiązki banku wynikające z Rekomendacji M, metody pomiaru ryzyka operacyjnego (rejestr zdarzeń operacyjnych, rejestrowanie strat, mapa ryzyka operacyjnego, KRI, karta ocen) oraz zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

Szkolenie przybliży i usystematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym zgodnie z zapisami Rekomendacji M.

ADRESACI:

  • Kadra zarządzająca banku
  • Pracownicy banków spółdzielczych

TRENER: specjalistą z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracujący z FRBS

Plan szkolenia:

1. Ryzyko operacyjne – podstawowe zasady, definicje.
2. Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym:
a) Polityka kadrowa;
b) Księga procesów;
c) Outsourcing;
d) Plany zachowania ciągłości działania i plany awaryjne.
3. Identyfikacja ryzyka operacyjnego:
a) Rejestr zdarzeń operacyjnych;
b) Klasyfikacja zdarzeń operacyjnych;
c) Wycena strat operacyjnych;
d) Nowe kategorie strat ryzyka operacyjnego.
4. Mapa ryzyka operacyjnego:
a) Wykres punktowy;
b) Wartość oczekiwana – interpretacja matematyczna;
c) Punty podziału wykresu (dotkliwość, częstość).
5. Karta ocen (SCORECARD).
6. Ryzyka braku zgodności:
a) Uregulowania prawne, definicje;
b) Obszary wstępowania ryzyka;
c) Zasady zarządzania ryzykiem;

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie