Data rozpoczęcia szkolenia:

13.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

13.06.2019

Opis szkolenia:

Wymagania wstępne dla uczestników:

 1. Ogólna znajomość przepisów w zakresie compliance i kontroli wewnętrznej w banku, w tym: przepisów Prawa bankowego w zakresie systemu kontroli, Rozporządzeń UE, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION
 2. Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Cele szkolenia:

 1. Przypomnieć zakres zmian wpływających na zadania kontroli wewnętrznej, komórki ds. zgodności (ryzyka braku zgodności, compliance) w Banku
 2. Rozpoznać nowe wymagania nadzorcze w zakresie audytu, kontroli wewnętrznej, compliance i na tej podstawie ocenić potrzebę dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych
 3. Umieć rozpoznać i ocenić nowe obszary ryzyka Banku, wynikające ze zmian przepisów w 2019 r i wykorzystać to w planowaniu kontroli, planowaniu działań

Korzyści ze szkolenia:

 1. Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku
 2. Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej

Uczestnicy szkolenia:

 1. Członkowie Zarządu
 2. Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance)
 3. Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

TRENER: specjalista compliance i Inspektor Ochrony Danych w banku spółdzielczym. Współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego; trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego; posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej; autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie  doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku. Stały współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

 1. Przepisy prawne i regulacje dotyczące obszaru compliance
 • Prawo bankowe
 • MRiF z 6 marca 2017r
 • Rekomendacja H KNF
 • „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (ZŁK)
 • Wytyczne Europejskiego Organu Nadzoru
 1. Komórka ds. zgodności
 • Organizacja i podporządkowanie służbowe
 • Zakres zadań i odpowiedzialności
 1. Działanie komórki ds. zgodności
 • Obszary przedmiotowe i podmiotowe compliance (uniwersum compliance)
 • Działania komórki związane z zapobieganiem naruszaniu przepisów
 • Metodyka identyfikacji i pomiaru ryzyka
 • Testy zgodności – zakres i sposób przeprowadzania
 • Raportowanie do organów banku
 1. Polityka zgodności/zasady zarządzania ryzykiem zgodności
 2. Ocena komórki compliance dokonywana przez organy banku
 • Ocena odpowiedniości pracowników komórki compliance (wg EBA)
 • Roczna ocena adekwatności i skuteczności komórki compliance
 1. Organizacja systemu zarządzania ryzykiem zgodności
 • Zadania komórek i jednostek banku (I i II linia obrony)
 • Współpraca między komórkami i komórką ds. zgodności
 1. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności
 2. Mapa ryzyka w 2019r

1) Zasady sporządzania mapy ryzyka braku zgodności

2) Nowe przepisy prawa wchodzące w życie lub planowane w 2019 r

 1. Ćwiczenie

– budowa mapy ryzyka braku zgodności na przykładzie procesów kredytowania

 1. Anonimowe zgłaszanie naruszeń przepisów
 • Obowiązki pracowników
 • Ochrona danych osobowych w związku z procedurami anonimowego zgłaszania naruszeń
 • Zadania komórki ds. zgodności
 • Postępowanie wyjaśniające
 1. Podsumowanie

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie