Data rozpoczęcia szkolenia:

24.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

24.09.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Wyposażenie Uczestników szkolenia w kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania zespołami międzypokoleniowymi
 • Rozpoznanie sytuacji problematycznych w Banku Spółdzielczym, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników
 • Wypracowanie operacyjnych rozwiązań
 • Wyposażenie Uczestników szkolenia w wiedzę oraz umiejętności dotyczące wykorzystania potencjału pracowników reprezentujących różne grupy wiekowe

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania zespołami międzypokoleniowymi i przełożenie tej wiedzy na realia Banków Spółdzielczych
 • Uświadomienie sobie korzyści wynikających ze współpracy osób w zróżnicowanym wieku
 • Zapoznanie się z dobrymi praktykami zarządzania różnorodnością zespołu pracowników (modele, narzędzia)
 • Autodiagnoza indywidualnego stylu zarządzania i rozwinięcie niezbędnych kompetencji do skutecznego zarządzania różnorodnością pracowników
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie komunikacji w zróżnicowanym zespole
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania mocnych stron pracowników w różnym wieku i wykorzystywanie ich w celu zwiększenia efektywności Banku.

ADRESACI: 

 • Zarząd Banku
 • Kadra kierownicza: dyrektorzy, kierownicy, menedżerowie, liderzy, kadra rezerwowa
 • Inspektorzy Ochrony Danych

TRENER: certyfikowany trener biznesu i coach z ponad 10-letnim doświadczeniem. Zawodowe życie związane było z pracą dla międzynarodowych instytucji finansowych w charakterze trenera—kierownika wsparcia sprzedaży. Autorka wielu kompleksowych projektów rozwojowych z powodzeniem wdrożonych w organizacjach i przynoszących wymierne  oraz trwałe rezultaty. Doskonale panuje nad procesami zachodzącymi na sali szkoleniowej ułatwiając uczestnikom sprawne przechodzenie na kolejne poziomy w drodze ku pożądanej zmianie.

 

Plan szkolenia:

1. Analiza pokoleń:
• Opis pokoleń funkcjonujących na rynku pracy
• Różnice pokoleniowe: przekonania, wartości, motywacje
2. Różnorodność i komunikacja:
• Siła różnorodności – czego możemy się nauczyć od różnych pokoleń?
• Na co zwrócić uwagę w komunikacji z pracownikami reprezentującymi różne pokolenia?
• Jak budować wzajemne porozumienie? – uświadomienie sobie siły współpracy
3. Zespoły wielopokoleniowe:
• Identyfikacja problemów wynikających z posiadania zespołów międzypokoleniowych oraz sposoby ich przezwyciężania
• Problemy, trudne sytuacje i konflikty w zespole międzypokoleniowym – jak sobie radzić?
• Plusy zespołów wielopokoleniowych:
– Mocne strony poszczególnych pokoleń
– Podział zadań i kompetencji
– Jak najlepiej wykorzystać potencjał pracowników
– Zapobieganie konfliktom
4. Wyzwania menadżera w zarządzaniu zespołem międzypokoleniowym:
• Menedżer w zespole międzypokoleniowym jako autorytet i lider dla różnych pokoleń pracowników
• Style zarządzania a różnice pokoleniowe
• Rodzaje i kierunki motywacji – czego oczekuje dane pokolenie?
• Projektowanie systemu zarządzania wiekiem w Banku:
– Zarządzania rozwojem karier pracowników w różnym wieku
– Wdrożenie systemu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy pracownikami starszymi a najmłodszym pokoleniem pracowników
– Wdrażanie programów uczenia się przez całe życie

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie