Data rozpoczęcia szkolenia:

19.09.2022

Data zakończenia szkolenia:

19.09.2022
20.09.2022

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Przekazanie wiedzy w zakresie zakończenia roku, inwentaryzacji, obowiązków ewidencyjnych, najważniejszych zmian w podatkach dotyczących banków spółdzielczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie.
  • Podsumowanie informacji w zakresie zmian obowiązujących od 2022 r.

 ADRESACI: Uczestnicy szkolenia: główni księgowi, pracownicy księgowości, analitycy, specjaliści ds. rachunkowości/ sprawozdawczości.

PROWADZĄCA: MONIKA LESZCZYŃSKA – wykładowca z zakresu rachunkowości bankowej, sprawozdawczości Finansowej, podatku CIT, przeprowadzania inwentaryzacji rocznej, budżetowania – planu finansowego. Od 30 lat związana zawodowo z branżą finansową (bankowość i rachunkowość): pracowała w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu, następnie w Banku BPS S.A., obecnie pełni funkcję Głównego Księgowego w banku spółdzielczym. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (KRiFK). Posiada m.in. certyfikat zawodowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów RP); potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków organów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz stopień zawodowy ZBP. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia dla pracowników działów księgowości, członków Komitetu Audytu i Rad Nadzorczych w bankach spółdzielczych.

CENA: 680 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:00-15:00

I. Inwentaryzacja – główny element zakończenia roku.
1. Pojęcie, cel i ustawowe podstawy realizacji inwentaryzacji.
2. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.
3. Etapy inwentaryzacji.
4. Obowiązki i zadania Kierownika jednostki, Gł. Księgowego, Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespołów spisowych, Kontrolerów spisowych, osób odpowiedzialnych za majątek, Biegłego rewidenta.
5. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
6. Rozliczenia inwentaryzacji.
7. Błędy i nieprawidłowości w przeprowadzaniu inwentaryzacji
II. Obowiązki ewidencyjne:
1. Prowizje od kredytów, gwarancji i poręczeń – ESP i liniowa (przyporządkowanie do poszczególnych typów kredytów), kredyt dla jednostek samorządowych.
2. Obciążenia do wyjaśnienia z tyt. kwestionowanych rozliczeń przez klientów, a odpisy aktualizujące wartość.
3. Kapitalizacja odsetek.
4. Uzgodnienia kosztów rozliczanych w czasie.
III. Najważniejsze zmiany w podatku:
1. Podatek CIT (ulga sponsoringowa, darowizny).
2. Podatek odroczony.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)