Data rozpoczęcia szkolenia:

19.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

19.03.2020
20.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia: 

 • uzyskanie kompetencji w zakresie rozpoznawania typowych usterek, braków, błędów w operatach szacunkowych,
  rozpoznanie zasad analizy rynku nieruchomości,
 • przybliżenie metod wyceny na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy oraz źródeł danych przydatnych w monitoringu wartości rynkowej nieruchomości,
 • wzrost poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym

Korzyści ze szkolenia:

 •  rozpoznanie nowej sytuacji wyceny nieruchomości w związku ze zmianą ustawową definicji wartości rynkowej od dn. 01.09.2017 r. oraz w świetle zmiany Krajowego Standardu Wyceny „Wartość rynkowa” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych obowiązującej z dn. 01.10.2017 r.opanowanie specjalistycznej wiedzy o strukturze i zasadach sporządzania operatu szacunkowego,
 • nabycie umiejętności weryfikacji poprawności i kompletności postępowania rzeczoznawcy majątkowego w procedurze sporządzania operatu szacunkowego,
 • zapoznanie się z metodami analizy rynku nieruchomości,
 • opanowanie podstaw metodyki określania wartości rynkowej nieruchomości, w tym ustalania kluczowych parametrów rynkowych wpływających na wartość nieruchomości w różnych podejściach, metodach i technikach wyceny,
 • przygotowanie do pełniejszego zrozumienia procesu wyceny nieruchomości, celem nabycia umiejętności trafnej oceny operatów i weryfikacji wartości nieruchomości,
 • przygotowanie do sporządzenia wewnętrznych wytycznych dotyczących wymogów w zakresie sporządzania operatów szacunkowych.

ADRESACI: 

Szkolenie jest adresowane do dwóch grup pracowników:

 • pracowników banków na stanowiskach menedżerskich, zajmujących się formułowaniem polityki bezpieczeństwa banku wobec ryzyka udzielenia chybionych kredytów, kierunków rozwoju banków w perspektywie znacznego wzrostu koniunktury na rynku nieruchomości (w tym na tle silnego wzrostu ryzyka popełnienia błędów),
 • pracowników banków na stanowiskach kredytowych, zajmujących się formalną i merytoryczną weryfikacją poprawności operatów szacunkowych, odpowiedzialnych za monitoring wartości nieruchomości stanowiących przedmiot zabezpieczenia ekspozycji kredytowych.

TRENER: doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, autor i wykonawca około 60 edycji szkoleń z zakresu weryfikacji poprawności operatów szacunkowych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, wyceny wartości rynkowej nieruchomości i analizy rynku nieruchomości, także indywidualnie dla bankowości spółdzielczej, autor licznych ekspertyz z zakresu praktyki gospodarczej, doświadczony wykładowca.

Plan szkolenia:

1. Analiza rynku nieruchomości w operacie szacunkowym – badanie źródeł i analiza danych stanowiących podstawę analizy rynku (2h),
2. Źródła danych w procesie wyceny nieruchomości i sposoby pozyskiwania informacji o rynku nieruchomości służące weryfikacji operatu (1h),
3. Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości (4h),
4. Struktura i zawartość operatu szacunkowego (2h),
5. Analiza przypadków – prezentacja i weryfikacja operatów szacunkowych i określanych w nich wartości nieruchomości, wskazanie możliwości uchybień, błędów w operacie, analiza krytycznych dla poprawności wyceny fragmentów operatu (2h),
6. Analiza pytań do operatów szacunkowych* (1h),
7. Wyznaczanie i weryfikacja parametrów rynku nieruchomości wpływających na wartość nieruchomości określaną w operacie szacunkowym, analiza wrażliwości kluczowych parametrów ekonomicznych rynku nieruchomości kształtujących wartość nieruchomości (stopa dyskontowa, kapitalizacji) (1h),
8. Dyskusja niezbędnych dla przygotowania wewnętrznej procedury kontrolnej, obowiązującej rzeczoznawców współpracujących z bankiem lub niezbędnych wymogów, odnoszących się do akceptowanych przez banki operatów szacunkowych (1h).

*Możliwe będzie wspólne rozwiązywanie problemów, które uczestnicy szkolenia napotkali w pracy (udzielanie odpowiedzi na pytania sformułowane przez uczestników wtoku szkolenia – odnośnie do treści weryfikowanych operatów szacunkowych).

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie