Data rozpoczęcia szkolenia:

19.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

19.03.2020
20.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Prezentacja metod wyceny zabezpieczeń przyjętych w procesie kredytowania.
  • Omówienie zarządzania zabezpieczeniami w banku.
  • Rozpoznawanie ryzyk finansowych i pozafinansowych związanych z wartością podmiotu zabezpieczenia.

Korzyści ze szkolenia:

  • Nabycie praktycznych metod rozpoznawania ryzyk związanych w wyceną przedmiotu zabezpieczenia kredytu,
  • Poznanie metod wyceny i monitoringu zabezpieczeń.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie skierowane jest do doradców, analityków i pracowników zajmujących się obsługą kredytową i monitoringiem kredytobiorców oraz przyjętych zabezpieczeń.

TRENER: praktyk bankowy, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych. doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od wielu lat.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 1. Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe banku przyjmowania zabezpieczeń na udzielone kredyty.
2. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych i osobistych.
3. Regulacje prawne w zakresie wycen.
4. Ocena wartości nieruchomości.
4.1. Metodologiczne podstawy wycen nieruchomości – wyceny rzeczoznawców majątkowych.
4.2. Rekomendacja S:
4.2.1. Stosowanie LtV,
4.2.2. Limity koncentracji,
4.2.3. Badanie jakości zabezpieczenia – prawnej i użytkowej.
4.3. Rekomendacja J:
4.3.1. zbiory baz danych o wartościach nieruchomości.
4.3.2. budowa własnych baz danych,
4.3.3. korzystanie z baz danych – wycena nieruchomości w oparciu o bazy danych.
5. Ocena wartości ruchomości.
6. Ocena wartości podmiotów gospodarczych (metody dochodowe i majątkowe).
7. Ocena wartości zapasów, należności i innych aktywów.
8. Poręczenia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
9. Prognozowanie wartości rynkowej zabezpieczenia w okresie kredytowania.
10. Warunki stawiane zabezpieczeniom przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.
11. Warunki stawiane zabezpieczeniom hipotecznym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
12. Rekomendacja T – ekspozycje zabezpieczone i niezabezpieczone.
13. Monitorowanie zabezpieczeń.
14. Przykłady i ćwiczenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie