Data rozpoczęcia szkolenia:

26.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

26.02.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Prezentacja metod wyceny nieruchomości przyjętych w procesie kredytowania.
 • Omówienie zarządzania zabezpieczeniami w banku.
 • Omówienie badania jakości zabezpieczenia.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

 • Poznanie metod wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.
 • Nabycie praktycznych metod wyceny i monitoringu wartości zabezpieczenia w postaci nieruchomości przy wykorzystaniu baz danych o nieruchomościach.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do doradców, analityków i pracowników zajmujących się obsługą kredytową i monitoringiem kredytobiorców oraz przyjętych zabezpieczeń.

TRENER: praktyk bankowy, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych. doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od wielu lat.

Plan szkolenia:

 1. Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe banku przyjmowania zabezpieczeń na udzielone kredyty.
 2. Zarządzanie portfelowe zabezpieczeniami na nieruchomościach.
 3. Regulacje prawne i inne regulacje w zakresie wycen nieruchomości.
 4. Wymogi ustawy o kredycie hipotecznym.
 5. Metody i sposoby wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.
 6. Zasady zarządzania zabezpieczeniami na poziomie umowy kredytowej.
 7. Warunki stawiane zabezpieczeniom.
 8. Rekomendacja J.
 9. Rekomendacja S – zasady oceny wartości zabezpieczenia na nieruchomości.
 10. Prognozowanie wartości rynkowej zabezpieczenia w okresie kredytowania.
 11. Aktualizacja (monitoring) wartości zabezpieczenia.
 12. Przykłady i ćwiczenia.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie