Data rozpoczęcia szkolenia:

22.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

22.10.2019
23.10.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  1. Prezentacja metod wyceny zabezpieczeń przyjętych w procesie kredytowania.
  2. Omówienie zarządzania zabezpieczeniami w banku.
  3. Rozpoznawanie ryzyk finansowych i pozafinansowych związanych z wartością podmiotu zabezpieczenia.

KORZYŚCI ze SZKOLENIA:

  1. Nabycie praktycznych rozpoznawania ryzyk związanych w wyceną przedmiotu zabezpieczenia kredytu,
  2. Poznanie metod wyceny i  monitoringu zabezpieczeń.

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest do doradców, analityków i pracowników zajmujących się obsługą kredytową i monitoringiem kredytobiorców oraz przyjętych zabezpieczeń.

Prowadzący: praktyk bankowy, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, z FRBS współpracuje od 12 lat.

Plan szkolenia:

1. Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe banku przyjmowania zabezpieczeń na udzielone kredyty.
2. Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych i osobistych.
3. Regulacje prawne w zakresie wycen.
4. Ocena wartości nieruchomości.
4.1. Metodologiczne podstawy wycen nieruchomości – wyceny rzeczoznawców majątkowych.
4.2. Rekomendacja S:
4.2.1. Stosowanie LtV,
4.2.2. Limity koncentracji,
4.2.3. Badanie jakości zabezpieczenia – prawnej i użytkowej.
4.3. Rekomendacja J:
4.3.1. zbiory baz danych o wartościach nieruchomości.
4.3.2. budowa własnych baz danych,
4.3.3. korzystanie z baz danych – wycena nieruchomości w oparciu o bazy danych.
5. Ocena wartości ruchomości.
6. Ocena wartości podmiotów gospodarczych (metody dochodowe i majątkowe).
7. Ocena wartości zapasów, należności i innych aktywów.
8. Poręczenia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
9. Prognozowanie wartości rynkowej zabezpieczenia w okresie kredytowania.
10. Warunki stawiane zabezpieczeniom przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.
11. Warunki stawiane zabezpieczeniom hipotecznym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
12. Rekomendacja T – ekspozycje zabezpieczone i niezabezpieczone.
13. Monitorowanie zabezpieczeń.
14. Przykłady i ćwiczenia.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie