Data rozpoczęcia szkolenia:

21.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

21.03.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest naświetlenie zmian z zakresu sprawozdawczości płynnościowej;

Wymagania wstępne:

pracownicy, którzy posiadają wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu sprawozdawczości finansowej Banku, znają budowę planu kont oraz mają praktykę w sporządzaniu formularzy sprawozdawczych;

ADRESACI: pracownicy zajmujący się księgowością bądź rachunkowością w BS

PROWADZENIE: pracownicy, którzy posiadają wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu sprawozdawczości finansowej Banku, znają budowę planu kont oraz mają praktykę w sporządzaniu formularzy sprawozdawczych;

Plan szkolenia:

  1. Omówienie zmian do LCR wynikających z rozporządzenia 2018/1620 i rozporządzenia 2019/876;
  2. Przedstawienie zasad obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto;
  3. Praktyczne zastosowanie wag mające wpływ na wysokość wskaźnika NSFR;
  4. Omówienie innych problemów związanych z nową sprawozdawczością;
  5. Pytania i dyskusja.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie