Data rozpoczęcia szkolenia:

04.04.2020

Data zakończenia szkolenia:

04.04.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

  • Celem szkolenia jest naświetlenie zmian z zakresu sprawozdawczości płynnościowej;
  • Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie zmian prawnych.

Korzyści ze szkolenia:

Uporządkowanie informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań

Uczestnicy szkolenia: 

Pracownicy banków Spółdzielczych sporządzający sprawozdania finansowe banków

TRENER: były pracownik BPS SA zajmujący się sprawozdawczością WEBIS, aktualnie pracownik w Krakowskim Banku Spółdzielczym zajmujący się sprawozdawczością. Bardzo duże doświadczenie w dziedzinie proponowanego tematu. Z FRBS współpracuje od wielu lat

Plan szkolenia:

  1. Omówienie zmian do LCR wynikających z rozporządzenia 2018/1620 i rozporządzenia 2019/876;
  2. Przedstawienie zasad obliczania wskaźnika stabilnego finansowania netto;
  3. Praktyczne zastosowanie wag mające wpływ na wysokość wskaźnika NSFR;
  4. Omówienie innych problemów związanych z nową sprawozdawczością;
  5. Pytania i dyskusja.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie