Data rozpoczęcia szkolenia:

04.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.09.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:
– Zapoznanie uczestników szkolenia z trendami rynkowymi, regulacjami prawnymi oraz metodyką wprowadzania nowych produktów bankowych na rynek lokalny Banku Spółdzielczego.
– Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty analizy potrzeby rozbudowy oferty i sprzedaży nowych produktów bankowych oraz przebieg procesu wprowadzania ich na rynek lokalny Banku Spółdzielczego. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają prosty model MS Excel wspomagający przeprowadzenie oceny atrakcyjności rynkowej nowego produktu oraz analizy jego progu rentowności. Ponadto uczestnicy otrzymają przykładową procedurę wdrażania nowego produktu wraz z kartą produktu.

ADRESACI: Członkowie Zarządów; pracownicy Banków Spółdzielczych zaangażowani w proces tworzenia, wdrażania, sprzedaży i monitorowania nowych produktów bankowych; osoby odpowiedzialne za zapewnienia zgodności (compliance).

TRENER:  wieloletni praktyk w zakresie zarządzania, doradztwa i szkoleń. Prawie 20 lat doświadczenia w bankowości, w tym w Banku Handlowym S.A. (Dyrektor Biura Informatyki, Zabezpieczeń i Logistyki), a od prawie 10 lat jako wykładowca FRBS, Trener jest autorem ponad 50 strategii działania Banków Spółdzielczych, wielu analiz rynku BS oraz ma na koncie wdrożonych kilka systemów premiowania własnego autorstwa.

 

Plan szkolenia:

1. PRODUKT BANKOWY A STRATEGIA DZIAŁANIA:
a) Trendy rozwojowe sektora bankowego;
b) Miejsce produktu w strategii działania banku;
c) Strategia a pozycja rynkowa banku;
d) Cechy produktu bankowego;
e) Co jest nowym produktem?
2. REGULACJE PRAWNE dot. NOWYCH PRODUKTÓW BANKOWYCH:
a) Wytyczne EBA dot. zasad nadzoru nad produktami bankowości detalicznej;
b) Rozporządzenie MF w sprawie zarządzania ryzykiem;
c) Metodyka BION a nowe produkty;
d) Rola jednostki zapewnienia zgodności w procesie wprowadzania nowego produktu.
3. MARKETING PRODUKTÓW BANKOWYCH:
a) Prawne uwarunkowania marketingu produktów bankowych;
b) Cele reklamy bankowej;
c) Zasady promocji usług bankowych wg KNF;
d) Segmentacja klientów banku;
e) Marketing mix produktu bankowego;
f) Strategia cenowa nowego produktu;
g) Wydatki na marketing oraz ich efekty.
4. WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU BANKOWEGO NA RYNEK LOKALNY:
a) Procedura wprowadzania nowego produktu na rynek;
b) Karta produktu – definiowanie nowego produktu;
c) Ocena atrakcyjności rynkowej nowego produktu;
d) Pozycjonowanie nowego produktu na rynku;
e) Analiza kosztów wdrożenia nowego produktu;
f) Analiza progu rentowności nowego produktu;
g) Monitorowanie nowego produktu

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie