Data rozpoczęcia szkolenia:

29.08.2019

Data zakończenia szkolenia:

29.08.2019

Opis szkolenia:

CELE I KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Głównym założeniem szkolenia jest zaprezentowanie najnowszych zmian w prawie spowodowanych wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Dyrektywy PSD2, których przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie obowiązków banków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem transakcji płatniczych

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków odpowiedzialnych za wdrażanie procedur dotyczących ochrony danych osobowych, procedur dotyczących transakcji płatniczych, jak również pracowników odpowiedzialnych za procesy reklamacyjne oraz pracowników działu HR.

TRENER: Radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych

Plan szkolenia:

1. Cel wprowadzenia tzw. „ustawy sektorowej RODO”.
2. Wpływ wprowadzenia ustawy sektorowej RODO na obowiązki banków.
2.1. Zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków zarządu oraz rady nadzorczej banku.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych pracowników oraz osób aplikujących na określone stanowiska.
2.3. Zakres informacji przetwarzanych w celu oceny zdolności kredytowej.
2.4. Przetwarzanie danych osoby wnioskującej o kredyt konsumencki.
2.5. Podstawy wzajemnego udostępniania informacji przez banki.
2.6. Rozpatrywanie zgłoszeń klientów dotyczących uprawnień wynikających z RODO.
3. Zakres zmian wynikających z Dyrektywy PSD2.
3.1. Pojęcie „silnego uwierzytelniania”.
3.2. Zasady silnego uwierzytelniania transakcji płatniczych.
3.3. Czym jest nieautoryzowana transakcja płatnicza?
3.4. Obowiązek zgłaszania podejrzenia przestępstwa oszustwa.
3.5. Rozpatrywanie zgłoszeń klientów dotyczących uprawnień wynikających z PSD2.
4. Stanowisko ZBP dotyczące nowych regulacji.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie