Data rozpoczęcia szkolenia:

26.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

26.06.2019

Opis szkolenia:

Przedmiotem szkolenie jest omówienie skutków śmierci posiadacza rachunku bankowego na umowę rachunku bankowego. Szkolenie obejmuje zarówno kwestie związane z rachunkami prowadzonymi dla konsumentów, jak również związane z rachunkami prowadzonymi dla przedsiębiorców indywidualnych i rolników. W ramach szkolenia omówione zostaną zasady zarządzania tzw. rachunkami uśpionymi. Ponadto szkolenie obejmować będzie wszystkie istotne kwestie wiążące się ze śmiercią posiadacza lub współposiadacza rachunku bankowego, m.in. takie jak zasady składania i realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wypłaty dokonywane z rachunku bankowego po śmierci posiadacza, dostęp spadkobierców do tajemnicy bankowej oraz czynności dokonywane przez bank z pełnomocnikiem zmarłego posiadacza rachunku.

Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o właściwym postępowaniu banku w przypadku śmierci posiadacza lub współposiadacza rachunku bankowego oraz o zarządzaniu tzw. rachunkami uśpionymi.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się obsługą rachunków bankowych, osób projektujących i dostosowujących regulacje wewnętrzne, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych banków oraz każdego zainteresowanego tematyką szkolenia.

TRENER:  radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się prawem bankowym, sporami sądowymi związanymi z działalnością banków i zarządzaniem wierzytelnościami, absolwent UŚ w Katowicach [prawo], UE w Katowicach [psychologia menedżerska], SGH [studia pre-MBA], Akademii Leona Koźmińskiego [doradztwo podatkowe], dyrektor ds. wierzytelności trudnych w jednym z BS, długoletni członek zarządu spółki zajmującej się zarządzeniem wierzytelnościami, prowadzi szkolenia z zakresu prawa bankowego, ryzyka braku zgodności i dochodzenia należności bankowych.

Plan szkolenia:

 1. Uwagi wstępne
 2. Cel wprowadzenia ustawy o tzw. rachunkach uśpionych
 3. Zakres zastosowania ustawy o tzw. rachunkach uśpionych
 4. Informowanie posiadacza rachunku bankowego o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
 5. Wpływ śmierci posiadacza rachunku bankowego na umowę rachunku bankowego
 6. Zasady zarządzania tzw. rachunkami uśpionymi
 7. Waloryzacja środków na rachunku bankowym i jej opodatkowanie
 8. Obowiązki informacyjne banku wobec gminy
 9. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – ustanawianie i realizacja, wykonanie obowiązku informacyjnego RODO wobec zapisobiorcy
 10. Wypłata z rachunku bankowego kosztów pogrzebu posiadacza rachunku bankowego
 11. Zwrot z rachunku bankowego nienależnego świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 12. Żądanie zwrotu środków z rachunku bankowego zmarłego posiadacza przez ARIMR
 13. Dostęp organu ubezpieczenia społecznego do informacji o rachunku bankowym
 14. Weryfikacja statusu spadkobiercy, wykorzystanie rejestru spadkowego
 15. Wypłaty z rachunku bankowego na rzecz spadkobierców zmarłego posiadacza
 16. Śmierć posiadacza rachunku bankowego a zajęcie egzekucyjne
 17. Udzielanie informacji o rachunku bankowym zmarłego na żądanie sądu
 18. Pobieranie opłat i prowizji po śmierci posiadacza rachunku bankowego
 19. Czynności banku z pełnomocnikiem do rachunku bankowego po śmierci posiadacza rachunku
 20. Śmierć jednego z posiadaczy rachunku bankowego wspólnego
 21. Śmierć posiadacza rachunku indywidualnego a uprawnienia jego współmałżonka
 22. Zasady funkcjonowania Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych
 23. Udzielanie informacji z Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych na żądanie organu egzekucyjnego oraz innych uprawnionych organów
 24. Obowiązku podatkowe związane ze śmiercią posiadacza rachunku bankowego
 25. Obowiązku banku związane z zarządem sukcesyjnym
 26. Pytania uczestników szkolenia

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie