Data rozpoczęcia szkolenia:

11.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

11.06.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

Uczestniczy szkolenia pogłębią wiedzę z zakresu:

 • prawnych aspektów windykacji należności,
 • poprawy ściągalności należności,
 • postępowania egzekucyjnego oraz sankcji wobec dłużników.

Uczestniczy szkolenia zapoznają się:

 • z poprawnym działaniem przy postępowaniu sądownym w procesie windykacji,
 • prawem i czynnościami przy windykacji roszczeń przedawnionych,
 • prawidłowym formułowaniem żądań pozwu w postępowaniu cywilnym zwykłym, w postępowaniu nakazowym, postępowaniu upominawczym i postępowaniu uproszczonym.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu niewypłacalności swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

TRENER: radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, a w tym Banków Spółdzielczych. Wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Mecenas  Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Pekao S.A.

Plan szkolenia:

Część I     Zasady ogólne windykacji wierzytelności;

 1. Powstanie obowiązku spłaty zobowiązania – wymagalność roszczenia
 2. Wezwanie do zapłaty – kiedy wierzyciel musi wezwać do spłaty zobowiązania
 3. Przedawnienie roszczeń ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów prawa
 4. Tytuł wykonawczy jako podstawa przymusowej windykacji
 5. Postępowanie sądowe, w tym sądownictwo polubowne
 • właściwość sądu – miejscowa, rzeczowa
 • wartość przedmiotu sporu
 • obligatoryjne elementy pozwu
 • opłata od pozwu
 • urzędowe formularze
 • postępowanie elektroniczne
 • postępowanie nakazowe
 1. Prawidłowe formułowanie żądań pozwu w postępowaniu cywilnym zwykłym, w postępowaniu nakazowym, postępowaniu upominawczym i postępowaniu uproszczonym.
 2. Mediacja – zalety i wady
 3. Windykacja roszczeń przedawnionych
 4. Wszczęcie postepowania egzekucyjnego

Część II Rozwiązywanie kazusów z zakresu windykacji z uwzględnieniem metodyki sporządzania wybranych pism procesowych.

 

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie