Data rozpoczęcia szkolenia:

27.08.2019

Data zakończenia szkolenia:

27.08.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Udział w szkoleniu zapewni pracownikom banku zapoznanie się z wiedzą teoretyczną z zakresu prawa wekslowego oraz co jest szczególnie istotne pozwali nabyć umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce, w szczególności w postępowaniu nakazowym przed sądem powszechnym.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek windykacji i restrukturyzacji oraz pracowników odpowiedzialnych za przyjęcie weksla tytułem zabezpieczenia.

TRENER: Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Plan szkolenia:

CZĘŚĆ I
1. Omówienie cech weksla.
2. Weksle i jego funkcje.
3. Rodzaje weksli.
4. Klauzule wekslowe i ich przykłady.
5. Awal.
6. Indos.
7. Przedawnienie roszczeń wekslowych.
8. Weksel jako zabezpieczenie.
9. Wezwanie do wykupu weksla.
10. Deklaracja wekslowa i jej przykłady.
11. Zarzuty dłużnika w postępowaniu nakazowym z weksla.

CZĘŚĆ II
Omówienie przykładów wypełnionych weksli.
Omówienie podstawowych i najczęstszych błędów

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 17 86 41 952
kom.: 500 358 648

MIEJSCE SZKOLENIA:

BIAŁYSTOK –  Hotel „Leśny”, ul. Al.J.Pawła II  77

Zapisz się na szkolenie