Data rozpoczęcia szkolenia:

26.05.2022

Data zakończenia szkolenia:

26.05.2022

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA: W ślad za nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego (  Dz.U. z 2018 r. poz. 1104 zm.) w przedmiocie przedawnienia niezbędne jest przedstawienie pracownikom banków nowego podejścia do tej instytucji prawa. Zmianie uległa dotychczasowa koncepcja, że przedawnienie podnoszone jest w procesie jedynie na zarzut, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację procesową Banków w sporach sądowych z dłużnikami. Zmianie uległy również  terminy przedawnienia roszczeń oraz zasady sporządzania pozwów w których okoliczności przedawnienia winny zostać podniesione.

ADRESACI:

Adresatami szkolenia są pracownicy banków spółdzielczych, którzy w zakresie obowiązków pracy windykują należności od dłużników oraz sporządzają projekty pism procesowych

PROWADZĄCY: Mec. WIESŁAW WIELANEK– Radca prawny. Specjalista z zakresu obsługi podmiotów gospodarczych. Przez 13 lat związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Cena: 460 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-15:00

1. Przedawnienie jako instytucja prawa cywilnego na tle innych przykładów dawności
2. Terminy przedawnienia roszczeń.
3. Przedawnienie a wygaśnięcie wierzytelności
4. Przerwanie biegu przedawnienia
5. Zarzut przedawnienia w procesie cywilnym w ujęciu z przed i po nowelizacji prawa
6. Przedawnienie w sporze z konsumentem
7. Przedawnienie w sporze z przedsiębiorcą
8. Treść pozwu po zmianie przepisów prawa
9. Względy słuszności a przedawnienie
10. Przedawnienie roszczeń a postepowania restrukturyzacyjne

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie    (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)