Data rozpoczęcia szkolenia:

09.02.2023

Data zakończenia szkolenia:

09.02.2023

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie prawidłowego procesu oceny i weryfikacji operatów szacunkowych przyjmowanych przez banki spółdzielcze.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poprawa świadomości ryzyka kredytowego w zakresie oceny wartości zabezpieczeń hipotecznych na podstawie operatu szacunkowego;
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających prawidłową ocenę operatu szacunkowego i weryfikację wartości nieruchomości w nim określoną;
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów prawnych związanych z procesem wyceny i szacowania nieruchomości;
 • analizy przypadków (case study – przykłady operatów szacunkowych), analizy tekstu dokumentów i danych źródłowych.

ADRESACI: Szkolenie adresowane do osób zaangażowanych w proces kredytowy oraz osób odpowiedzialnych za ryzyko portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

PROWADZĄCY: JAKUB MARKIEWICZ – rzeczoznawca majątkowy, analityk finansowy, wykładowca akademicki WSB Toruń w zakresie analizy finansowej i  bankowości, wieloletni pracownik sektora bankowego (w tym 8 lat w banku spółdzielczym) w zakresie analiz kredytowych, oceny zabezpieczeń, monitoringu oraz restrukturyzacji kredytobiorców.

CENA: 460 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

godziny realizacji: 9:30-15:30

 1. Proces wyceny i sporządzania operatów szacunkowych – zagadnienia prawne;
 2. Wytyczne i zalecenia KNF dla banków w zakresie weryfikacji operatów szacunkowych;
 3. Podejścia, metody i techniki stosowane w procesie wyceny nieruchomości;
 4. Kryteria poprawności operatu szacunkowego w podejściu porównawczym oraz dochodowym:
 • poprawność formalna;
 • poprawność metodyczna;
 • prawidłowa analiza danych rynkowych;
 • poprawność matematyczna.
 1. Najczęstsze błędy popełniane przez rzeczoznawców w operatach szacunkowych;
 2. Przykłady procesu weryfikacji operatów szacunkowych;
 3. Uregulowanie procesu weryfikacji operatów szacunkowych w wewnętrznych przepisach banku – przykłady procedur.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)