Data rozpoczęcia szkolenia:

29.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

29.10.2019

Opis szkolenia:

CELE ORAZ KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Przedstawienie problematyki upadłości konsumenckiej jako procedury windykacji wierzytelności bankowych w świetle nowych regulacji prawnych. Przedstawienie instytucji prawnych wzmacniających pozycję Banku w stosunku do dłużnika – Kredytobiorcy oraz zwiększających szansę na skuteczną windykację wierzytelności.
Omówienie problemów i zagrożeń dla Banków związanych z treścią nowych regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej.

KORZYŚCI:
Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: pracownicy działów windykacji

TRENER:  zawód radcy prawnego wykonuje od 2012 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach finansowych, takich jak Bank Pekao S.A. oraz Bank BPS S.A., gdzie zajmowała się opracowywaniem wzorców umownych stosowanych przez te podmioty, zarówno w obrocie konsumenckim, jak i dwustronnie profesjonalnym oraz zastępstwem procesowym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, reprezentowaniem podmiotów w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej oraz postępowań z zakresu prawa pracy.

Plan szkolenia:

I. Wszczęcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

1. Podstawy ogłoszenia upadłości.

2. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
2.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby nieposiadającej istotnego majątku.
2.2. Wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z małżonków.
2.3. Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby posiadającej nieruchomość obciążoną hipoteką.
2.4. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości konsumenta.

II. Przebieg postępowania upadłościowego.

1. Czynności dłużnika w postępowaniu upadłościowym.
2. Zakres obowiązków syndyka i sędziego komisarza.
3. Prawa przysługujące wierzycielom w toku postępowania.

III. Zakończenie postępowania upadłościowego.

1. Plan podziału i plan spłaty wierzycieli.
1.1.Wniosek wierzyciela o zmianę planu spłaty.
1.2. Zażalenie wierzyciela na postanowienie o ustaleniu planu spłaty.

2. Umorzenie zobowiązań upadłego bez planu spłaty wierzycieli.
2.1.Przesłanki umorzenia.
2.2.Skutki umorzenia zobowiązań upadłego bez planu spłaty wierzycieli.

3. Umorzenie postępowania na wniosek upadłego.
3.1.Podstawy uwzględnienia wniosku.
3.2. Konsekwencje umorzenia postępowania.
3.3.Uprawnienia wierzyciela w przypadku umorzenia postępowania.

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie