Data rozpoczęcia szkolenia:

10.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

10.02.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Przedstawienie problematyki upadłości konsumenckiej jako procedury windykacji wierzytelności bankowych w świetle nowych regulacji prawnych.

Przedstawienie instytucji prawnych wzmacniających pozycję Banku w stosunku do dłużnika – Kredytobiorcy oraz zwiększających szansę na skuteczną windykację wierzytelności.

Omówienie problemów i zagrożeń dla Banków związanych z treścią nowych regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej.

Omówienie projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Uczestnicy szkolenia: Pracownicy działów windykacji

TRENER: radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od wielu lat

Plan szkolenia:

OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości.
2. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości.
3. Masa upadłości.

ORGANY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
1. Sąd.
2. Sędzia – Komisarz.
3. Syndyk.
4. Rada Wierzycieli.
5. Zgromadzenie Wierzycieli.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
1. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej co do zobowiązań upadłego.
2. Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na postępowania sądowe i administracyjne.
3. Likwidacja masy upadłości, formy sprzedaży mienia oraz skutki sprzedaży majątku upadłego w toku postępowania.
4. Zgłoszenie wierzytelności.
5. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych z likwidacji masy upadłości:
– kolejność zaspokajania wierzycieli,
– kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo,
– ustalenie planu podziału,
– wykonanie planu podziału.
6. Plan spłaty zobowiązań.
7. Zasady realizacji planu spłaty zobowiązań przez upadłego.
8. Podstawy umorzenia niezaspokojonych zobowiązań upadłego.
9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego.

PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM
1. Podstawy uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości
2. Rozszerzony zakres treści wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.
3. Zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości.
4. Zmienione zasady zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego.
5. Sposoby likwidacji majątku upadłego.
6. Przygotowana likwidacja masy upadłości
7. Skarga na czynności syndyka – podstawy prawne i zasady wnoszenia.
8. Instytucja warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego
9. Nowe zasady ustalenia planu spłaty wierzycieli.
10. Postępowanie o zawarcie układu przez konsumenta.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie