Data rozpoczęcia szkolenia:

21.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

21.02.2020

Opis szkolenia:

Cele  szkolenia:

  • Przedstawienie problematyki upadłości konsumenckiej jako procedury windykacji wierzytelności bankowych w świetle nowych  regulacji prawnych.
  • Przedstawienie instytucji prawnych wzmacniających pozycję Banku w stosunku do dłużnika – Kredytobiorcy oraz zwiększających szansę na skuteczną windykację wierzytelności.
  • Omówienie problemów i zagrożeń dla Banków związanych z treścią nowych regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej.
  • Omówienie projektowanych zmian w ramach Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Korzyści ze szkolenia:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI: pracownicy działów windykacji.

 TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

• OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości:
2. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości.
3. Masa upadłości.

• ORGANY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
1. Sąd.
2. Sędzia – Komisarz.
3. Syndyk.
4. Rada Wierzycieli.
5. Zgromadzenie Wierzycieli:

• POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
1. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej co do zobowiązań upadłego.
2. Wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na postępowania sądowe i administracyjne.
3. Likwidacja masy upadłości, formy sprzedaży mienia oraz skutki sprzedaży majątku upadłego w toku postępowania.
4. Zgłoszenie wierzytelności.

5. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych z likwidacji masy upadłości: – kolejność zaspokajania wierzycieli,
– kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo,
– ustalenie planu podziału,
– wykonanie planu podziału.
6. Plan spłaty zobowiązań.
7. Zasady realizacji planu spłaty zobowiązań przez upadłego.
8. Podstawy umorzenia niezaspokojonych zobowiązań upadłego.
9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego.

• PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM
1. Podstawy uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości
2. Rozszerzony zakres treści wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.
3. Zawiadomienie wierzycieli o ogłoszeniu upadłości.
4. Zmienione zasady zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego.
5. Sposoby likwidacji majątku upadłego.
6. Przygotowana likwidacja masy upadłości
7. Skarga na czynności syndyka – podstawy prawne i zasady wnoszenia.
8. Instytucja warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego
9. Nowe zasady ustalenia planu spłaty wierzycieli.
10. Postępowanie o zawarcie układu przez konsumenta.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie