Data rozpoczęcia szkolenia:

10.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

10.10.2019
11.10.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • Uczestnik uzyska teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności szacowania i redukcji ryzyka związanego z kredytowaniem firm oraz oceną wniosku kredytowego.
  • Efektem szkolenia będzie umiejętność prawidłowej oceny ryzyka, co w konsekwencji ograniczy „stracone kredyty”.
  • Szkolenie obejmuje ilościową (finansową) ocenę firmy oraz przedsięwzięć inwestycyjnych. Dotyczy kredytowania bieżącej i przyszłej działalności firm w zakresie wszelkich typów kredytów oraz analizę historyczną.
  • Obejmuje kryteria oceny ryzyka dłużnika zgodnie z Nową Umową Kapitałową (Bazylejską) oraz Prawem Bankowym i regulacjami PKNF.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników banku zatrudnionych w wydziałach kredytów, weryfikacji oraz monitoringu.

TRENER: praktyk bankowy z wieloletnim stażem, doświadczony szkoleniowiec współpracujący z FRBS oraz Bankami Spółdzielczymi

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

1. Próg rentowności
• klasyfikacja kosztów (stałe i zmienne)
• pojęcie istoty progu rentowności
• dźwignia operacyjna
2. Kalkulacja kosztów inwestycji oraz plan finansowania
• sporządzanie harmonogramu inwestycji
• cele i funkcje harmonogramu
• elementy kalkulacji kosztów inwestycji
• ocena rezerw na nieprzewidziane wydatki i eskalację cen
• metody wprowadzenia kalkulacji kapitału obrotowego jako składnika kalkulacji kosztów inwestycji
3. Kapitał obrotowy i koszty produkcji
• metody szacowania kapitału obrotowego
• czynniki wpływające na wielkość kapitału obrotowego
• systematyka kosztów
• metody szacowania wielkości zapotrzebowania na surowce i materiały
• szczegółowa kalkulacja kosztów
5. Dyskontowe metody oceny zamierzeń rozwojowych
• projekcja strumienia pieniądza z przyszłych operacji
• wartość zaktualizowana netto (NPV)
• wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
• relacja przychody/koszty (B/C)
• interpretacja wyników
6. Szybka ocena kondycji finansowej Klienta
7. Analiza ryzyk

Uwaga! Prosimy o zabranie kalkulatorów!

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie