Data rozpoczęcia szkolenia:

24.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

24.01.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opracowywania oraz przeprowadzania analizy testów warunków skrajnych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym.

Korzyści ze szkolenia:

  • poprawa świadomości wrażliwości jakości portfela kredytowego w banku spółdzielczym na wybrane czynniki ryzyka i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat wynikających z niekorzystnych zmian warunków rynkowych,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku metodologii przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w ramach testów warunków skrajnych.

ADRESACI: Członkowie Zarządu, Radny Nadzorczej dyrektorów/ kierowników i specjalistów zajmujących się ryzykiem operacyjnym, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

TRENER: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym jak i spółdzielczym pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora.

Plan szkolenia:

I. Wprowadzenie.
1. Uwarunkowania regulacyjne.
2. Podstawowe pojęcia.
3. Cel, zakres i częstotliwość przeprowadzania.
II. Rodzaje testów warunków skrajnych.
1. Analizy scenariuszowe.
2. Analizy wrażliwości.
3. Testy odwrotne.
III. Czynniki ryzyka uwzględniane w analizie testów warunków skrajnych.
1. Wzrost stóp procentowych.
ćwiczenie 1 – Scenariusz: „Wzrost stóp procentowych”
2. Wzrost kursów walutowych.
ćwiczenie 2 – Scenariusz: „Wzrost kursów walutowych”
3. Spadek cen nieruchomości.
ćwiczenie 3 – Scenariusz: „Spadek cen nieruchomości”
4. Spadek dochodów gospodarstw domowych.
ćwiczenie 4 – Scenariusz: „Spadek dochodów gospodarstw domowych”
5. Wzrost stopy bezrobocia.
ćwiczenie 5 – Scenariusz: „Wzrost stopy bezrobocia”
6. Cykle koniunkturalne.
IV. Analiza wpływu zmian czynników ryzyka na wybrane parametry/ wielkości ryzyka.
1. DtI.
2. LtV.
3. Poziom odpisów.
V. Raport z testów warunków skrajnych.
1. Szablon raportu.
2. Odbiorcy raportu.
3. Scenariusze działań w zależności od wyników analizy.
VI. Uwzględnienie wyników testów warunków skrajnych do weryfikacji i ustalania poziomu limitów.
VII. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka koncentracji.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie