Data rozpoczęcia szkolenia:

19.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

19.03.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w procesie opracowywania oraz przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

  • stosowanych scenariuszy testów warunków skrajnych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym,
  • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
  • wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w obszarze testów warunków skrajnych.

Korzyści ze szkolenia:

  • poprawa świadomości wrażliwości jakości portfela kredytowego w banku spółdzielczym na wybrane czynniki ryzyka i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat wynikających z niekorzystnych zmian warunków rynkowych,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku metodologii przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w ramach testów warunków skrajnych.

Połączenie teorii z praktyką: zajęcia prowadzone są w formie wykładu przerywanego praktycznymi ćwiczeniami warsztatowymi.

Możliwość nabycia/poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie.

Gwarancja jakości – szkolenie prowadzi osoba z wieloletnim doświadczeniem w obszarze ryzyka, w tym w szczególności w temacie testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów pracujących w obszarze ryzyka kredytowego, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

TRENER: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym jak i spółdzielczym pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora.

Plan szkolenia:

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
3. Cel, zakres i częstotliwość przeprowadzania
II. Rodzaje testów warunków skrajnych
1. Analizy scenariuszowe
2. Analizy wrażliwości
3. Testy odwrotne
III. Czynniki ryzyka uwzględniane w analizie testów warunków skrajnych
1. Wzrost stóp procentowych
ćwiczenie 1 – Scenariusz: „Wzrost stóp procentowych”
2. Wzrost kursów walutowych
ćwiczenie 2 – Scenariusz: „Wzrost kursów walutowych”
3. Spadek cen nieruchomości
ćwiczenie 3 – Scenariusz: „Spadek cen nieruchomości”
4. Spadek dochodów gospodarstw domowych
ćwiczenie 4 – Scenariusz: „Spadek dochodów gospodarstw domowych”
5. Wzrost stopy bezrobocia
ćwiczenie 5 – Scenariusz: „Wzrost stopy bezrobocia”
6. Cykle koniunkturalne
IV. Analiza wpływu zmian czynników ryzyka na wybrane parametry/ wielkości ryzyka
1. DtI
2. LtV
3. Poziom odpisów
V. Raport z testów warunków skrajnych
1. Szablon raportu
2. Odbiorcy raportu
3. Scenariusze działań w zależności od wyników analizy
VI. Uwzględnienie wyników testów warunków skrajnych do weryfikacji i ustalania poziomu limitów
VII. Testy warunków skrajnych w obszarze ryzyka koncentracji

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Rzeszowie

35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 14
Renata Bialic – Dyrektor Oddziału FRBS Rzeszów
Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 17 86 41 952
fax: 17 86 41 955
kom.: 500 358 648

Zapisz się na szkolenie