Data rozpoczęcia szkolenia:

11.02.2020

Data zakończenia szkolenia:

11.02.2020

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy dotyczącej opracowywania oraz przeprowadzania analizy testów warunków skrajnych w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym.

Korzyści ze szkolenia:

  • poprawa świadomości wrażliwości jakości portfela kredytowego w banku spółdzielczym na wybrane czynniki ryzyka i możliwość ograniczenia przyszłych potencjalnych strat wynikających z niekorzystnych zmian warunków rynkowych,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku metodologii przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych,
  • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym w ramach testów warunków skrajnych.

ADRESACI: Członkowie Zarządu, Radny Nadzorczej dyrektorów/ kierowników i specjalistów zajmujących się ryzykiem operacyjnym, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

TRENER: manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka w sektorze komercyjnym i spółdzielczym. Wiedza i doświadczenie zdobyte w sektorze komercyjnym jak i spółdzielczym pozwalają na pełniejsze dostosowanie rozwiązań omawianych na szkoleniach do specyfiki danego sektora.

Plan szkolenia:

MIEJSCE SZKOLENIA: KATOWICE

 I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
II. Proces oceny zdolności kredytowej osób fizycznych
1. Obszary badania zdolności kredytowej
1.1. Analiza ilościowa
1.2. Analiza jakościowa
2. Źródła dochodów
3. Wymagania dokumentacyjne potwierdzające źródło i wysokość dochodu
4. Ustalenie dochodu w oparciu o dokumentację
4.1. Umowa o pracę, kontrakt menedżerski, mianowanie, powołanie, wybór, kontrakt
4.2. Zawód marynarza
4.3. Działalność gospodarcza
4.4. Wynajem nieruchomości
4.5. Umowa zlecenie, umowa o dzieło
4.6. Działalność rolnicza
4.7. Świadczenie przedemerytalne, emerytura, renta, renta strukturalna
4.8. Wybrane zawody
5. Weryfikacja dokumentacji
5.1. Kalkulatory wynagrodzeń
5.2. Weryfikacja w oparciu o dodatkowe dokumenty
5.3. Weryfikacje telefoniczne, faksem, mailem
5.4 Bazy on-line wykonywania określonego zawodu
6. Zobowiązania finansowe klienta
7. Zgodność analizowanych dokumentów z oryginałami
8. Analiza sytuacji finansowej
8.1. Wysokość średnich miesięcznych dochodów netto
8.2. Koszty utrzymania
8.3. Koszty finansowe (kredytowe i niekredytowe)
9. Kalkulacja zdolności kredytowej
10. Wskaźnik DtI
11. Konsolidacja zobowiązań
12. Wspólnota majątkowa
13. Analiza historii kredytowej

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

INNY ADRES SZKOLENIA:

KATOWICE – Centrum biurowo-szkoleniowe ul. MONIUSZKI 7

Zapisz się na szkolenie