Data rozpoczęcia szkolenia:

22.01.2020

Data zakończenia szkolenia:

22.01.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu omówienie problematyki stosowania przepisów o tajemnicy bankowej w kontekście aktualnego orzecznictwa i praktyki organów sądowych oraz organów prowadzących postępowania przygotowawcze.
 • Celem szkolenia jest również wskazanie wzajemnych relacji pomiędzy informacjami prawnie chronionymi w działalności bankowej, w tym związków pomiędzy tajemnicą bankową a ochroną danych osobowych (RODO) czy też informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
 • Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązkami prawnymi związanymi z udostępnianiem informacji objętych tajemnicą bankową oraz zakresem odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów o ochronie tajemnicy prawnie chronionej.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do pracowników banków spółdzielczych zajmujących się kwestiami udostępniania organom administracji publicznej, Policji, sądom i prokuratorom informacji stanowiących tajemnicę bankową oraz innych informacji stanowiących tajemnicę prawnie chronioną.

TRENER: Radca prawny. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w OIRP w Warszawie oraz podyplomowe studia zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe jako prawnik, które zdobywał w departamentach i biurach prawnych organów administracji publicznej, organach samorządu terytorialnego oraz w kancelariach prawnych. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego.

Plan szkolenia:

 1. Definicja tajemnicy bankowej – zakres przedmiotowy i podmiotowy;
 2. Tajemnica bankowa a ochrona danych osobowych oraz ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
 3. Wzajemne relacje tajemnic prawnie chronionych w działalności bankowej;
 4. Podstawy prawne uchylenia tajemnicy bankowej;
 5. Dostęp sądów i prokuratury do informacji objętych tajemnicą bankową;
 6. Dostęp Policji do informacji objętych tajemnicą bankową;
 7. Dostęp organów kontroli skarbowej oraz innych organów publicznych do informacji objętych tajemnicą bankową;
 8. Zakres odpowiedzialność banku w przypadku naruszenia tajemnicy bankowej;
 9. Zakres odpowiedzialność pracownika banku w przypadku naruszenia tajemnicy bankowej;

Adres i dane kontaktowe:

Filia w Lublinie

20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 1
Piotr Uliński – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 81 728 57 80
fax: 81 728 57 77
kom.: 797 308 502

Zapisz się na szkolenie