Data rozpoczęcia szkolenia:

05.09.2022

Data zakończenia szkolenia:

05.09.2022

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie  uczestnikom wiedzy pozwalającej odpowiednio  zorganizować system kontroli wewnętrznej w banku.

Uczestnicy powinni zdobyć wiedzę w zakresie tworzenia adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej opartego na dobrze zaprojektowanej matrycy funkcji kontroli.

Szkolenie oparte będzie na praktycznych warsztatach dotyczących budowania matrycy funkcji kontroli. Prowadzący zwraca się o przygotowanie na szkolenie zanonimizowanych matryc funkcji kontroli, wzorców protokołów testowania oraz struktur organizacyjnych w celu wskazania nieprawidłowości.

ADRESACI:

Szkolenie polecane jest pracownikom sektora bankowości spółdzielczej, a w szczególności :

 1. Komórkom  ds. zgodności;
 2. Komórkom ds. kontroli wewnętrznej;
 3. Osobom zarządzającym jednostkami współpracującymi z komórką ds. zgodności;
 4. Osobom pełniącym funkcje zarządcze w banku;

TRENER: Łukasz Gałecki: Praktyk z ponad 6 letnim doświadczeniem w sektorze finansowym (Leasing, Bank, IPS), zajmujący się tematyką kontroli wewnętrznej, ładu korporacyjnego oraz zarządzaniem obszarem zgodności. Koordynator ds. Compliance  w Spółdzielnii Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert, Approved Compliance Officer oraz Approved Whistleblowing Compliance Officer.  Współautor Wytycznych SSOZ BPS dot. wdrożenia Rekomendacji Z KNF oraz aktualizacji Wytycznych SSOZ BPS dot. wdrożenia Rekomendacji H KNF dla Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Cena: 480 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 09.30

 1. Podstawy normatywne dotyczące obowiązku utworzenia systemu kontroli wewnętrznej;
 2. Zasady tworzenia matrycy funkcji kontroli;
 3. Warsztaty praktyczne tworzenia matrycy funkcji kontroli na wybranych przykładach;
 4. Proces akceptacji matrycy funkcji kontroli w banku spółdzielczym;
 5. Omówienie sposobu realizacji testów z matrycy funkcji kontroli;
 6. Główne nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)