Data rozpoczęcia szkolenia:

11.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

11.03.2020

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Studium ma na celu zapoznanie jego uczestników ze wszystkimi aspektami związanymi z obsługą klienta w obszarze działalności depozytowej banku. Stanowi ono odpowiednik akademii kredytowej dla pracowników depozytowych. Szkolenie oparte będzie o bogate doświadczenie prowadzącego, w tym wynikające ze spraw sądowych. W ramach szkolenia omówione zostaną również najnowsze obowiązki banków związane z obsługą rachunków bankowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych. Uzyskanie odpowiedzi na pytania uczestników.

ADRESACI: Pracownicy zajmujących się obsługą depozytową klienta banku oraz inni pracownicy banku zainteresowani tematyką proponowanego szkolenia

TRENER: radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, prowadzi kancelarię prawną zajmującą się prawem bankowym, sporami sądowymi związanymi z działalnością banków i zarządzaniem wierzytelnościami, absolwent UŚ w Katowicach [prawo], UE w Katowicach [psychologia menedżerska], SGH [studia pre-MBA], Akademii Leona Koźmińskiego [doradztwo podatkowe], dyrektor ds. wierzytelności trudnych w jednym z BS, długoletni członek zarządu spółki zajmującej się zarządzeniem wierzytelnościami, prowadzi szkolenia z zakresu prawa bankowego, ryzyka braku zgodności i dochodzenia należności bankowych

Plan szkolenia:

Zjazd III – 8 godzin lekcyjnych (11 marca 2020 r.)

XVII. Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych
1. Wykaz reprezentatywnych usług dostawcy
2. Podstawowy rachunek płatniczy
2.1. Zakres usług w ramach podstawowego rachunku płatniczego
2.2. Przeznaczenie podstawowego rachunku płatniczego
2.3. Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego
2.4. Prawo banku do zapytanie w Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych
2.5. Zasady i tryb zawierania umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.6. Obligatoryjna odmowy zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.7. Fakultatywna odmowa zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.8. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego
2.9. Reklama i informacja handlowa o rachunkach bankowych
3. Przeniesienie rachunku płatniczego
4. Obowiązki informacyjne w zakresie pobieranych opłat przez dostawców prowadzących rachunki płatnicze
XVIII. Zasady prowadzenia rachunku rodzinnego
XIX. Egzekucja z rachunku bankowego [sądowa i administracyjna]
1. Właściwość organów egzekucyjnych
2. Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego
3. Kwota wolna od zajęcia
4. Środki wolne od zajęcia
5. Zbieg egzekucji
5.1. Zbieg egzekucji sądowych [komorniczych]
5.2. Zbieg egzekucji administracyjnej
5.3. Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej] i administracyjnej
6. Egzekucja z rachunku wspólnego
7. Odpowiedzialność banku przy wykonywaniu zajęcia rachunku bankowego
XX. Rachunki uśpione
XXI. Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego
1. Śmierć posiadacza rachunku indywidualnego
2. Śmierć posiadacza rachunku wspólnego
3. Wypłaty z rachunku bankowego po śmierci posiadacza
4. Zapis na wypadek śmierci
5. Przekazywanie informacji gminie
XXII. Wpływ upadłość posiadacza rachunku na umowę rachunku bankowego
XXIII. Zamykanie rachunków bankowych
1. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego
2. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa
XXIV. Zagadnienia wskazane przez uczestników

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie