Data rozpoczęcia szkolenia:

22.02.2024

Data zakończenia szkolenia:

22.02.2024
23.02.2024

Opis szkolenia:

Cele i korzyści z udziału w 2-dniowym wydarzeniu:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania wierzytelnościami nieściągalnymi, jak również ugruntowanie wiedzy dotyczącej wybranych aspektów rozliczania papierów wartościowych. W drugim dniu szkolenia uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zagadnieniami związanymi z lustracją ustawową. Spotkanie będzie miało warsztatowy charakter – z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń uczestników.

Adresaci:

Szkolenie skierowane do Prezesów Zarządów, Wiceprezesów Zarządów ds. finansowo-księgowych, Głównych Księgowych.

Prowadzenie:

Renata Janda wykształcenie wyższe ekonomiczne – studia na UMCS, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zaawansowanej. Praktyk bankowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w sektorze spółdzielczym (ostatnie 11 lat na stanowisku głównego księgowego), aktualnie pracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka, zajmujący się badaniem sprawozdań finansowych, przeprowadzeniem lustracji i szkoleń.

 Szymon Halko – absolwent Politechniki Rzeszowskiej, specjalność rachunkowość i finanse, wieloletnie (od 2009 r.) doświadczenie w zakresie księgowości, sporządzanie raportów i analiz finansowych przedsiębiorstwa. Od 2018 r. jest pracownikiem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka zajmując się badaniem sprawozdań finansowych, przeprowadzeniem lustracji i szkoleń. Dodatkowo prowadził cykle szkoleniowe z zakresu Kadry i płace, Prawo pracy, działalność gospodarcza w ISOFT.

Cena brutto:

Grupa powyżej 20 os. Grupa powyżej 30 os. Cena za dwa dni Konferencji:

 

1430  1350  zł udział w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe oraz uroczysta kolacja integracyjna
290 290 zł nocleg pokój 1 – osobowy
315 315 zł nocleg pokój 2 – osobowy

Plan szkolenia:

Informacje organizacyjne:

Czas trwania warsztatów:

22 lutego:

10:00-15:00 szkolenie (w przerwie lunch),

15:00-16:00 – indywidualne pytania do prowadzących warsztaty

17:00-18:30 – czas wspólny dla uczestników (zwiedzanie opolskiej starówki lub kręgle- w zależności od warunków pogodowych)

Od 19:30 – kolacja integracyjna.

23 lutego:

10.00 – 13.30 szkolenie (na zakończenie lunch)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I  

 1. Spisanie kredytów na pozabilans, wierzytelności nieściągalne:
 • rezerwy na wierzytelności których nieściągalność została uprawdopodobniona,
 • przeniesienie wierzytelności na pzb., zaliczenie rezerwy do k.u.p., uprawdopodobnienie nieściągalności,
 • umorzenie wierzytelności według Kodeksu cywilnego,
 • odpisanie wierzytelności – udokumentowanie nieściągalności.
 1. Wybrane zagadnienia z zakresu papierów wartościowych:
 • podatkowe rozliczenie obligacji – odsetki zapłacone w momencie nabycia obligacji a w momencie wykupu,
 • papiery wartościowe – przeklasyfikowanie.

Dzień II – Lustracja – wybrane zagadnienia:

 1. Sprawy prawno-organizacyjne,
 2. Organizacja i działalność organów samorządowych banku, zagadnienia członkowskie,
 3. Zarządzanie aktywami i pasywami oraz sytuacja ekonomiczna banku,
 4. Czynności operacyjno – rachunkowe, kasowo-skarbcowe i księgowość banku.
 5. Majątek i bezpieczeństwo Banku,
 6. Wystąpienie polustracyjne,
 7. Nieprawidłowości występujące podczas lustracji.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

Małgorzata Mąka – Borowicz
Koordynator ds. szkoleń
Kom.: 573 003 322
e-mail.: malgorzata.borowicz@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie  (Bez noclegu, pokój jednoosobowy, pokój dwuosobowy)