Data rozpoczęcia szkolenia:

14.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

14.10.2019
15.10.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

  • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych firm budowlanych i deweloperskich.
  • Zapoznanie z rodzajami umów dotyczących realizacji kontraktów budowlanych
  • Rozwiązanie w drodze analizy przypadków wątpliwości uczestników szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

  • Zapoznanie się ze specyfika i istotnymi elementami bilansu firm budowlanych
  • Możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń w gronie wykładowcy i uczestników oraz wspólna analiza przypadków
  • Uzyskanie odpowiedzi na pytania
  • Nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się w innych bankach podobnymi zagadnieniami

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie dla pracowników wydziałów kredytowych w Banku.

TRENER: biegły rewident, praktyk, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, współpracuje z FRBS od wielu lat.

Plan szkolenia:

1. Podstawa prawna
a. Ustawa o rachunkowości
b. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3 – Niezakończone usługi budowlane
c. Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 11 – Kontrakty budowlane
2. Sprawozdanie finansowe firmy budowlanej – bilans i rachunek zysków i strat
3. Sprawozdanie finansowe firmy deweloperskiej – bilans i rachunek zysków i strat
4. Rodzaje umów dotyczących realizacji kontraktów budowlanych
5. Metody wyceny kontraktów budowlanych
a. Od strony efektów
b. Od strony kosztów
6. Ustalanie przychodów i kosztów kontraktów budowlanych
7. Prezentacja wyceny kontraktów budowlanych w bilansie i rachunku zysków i strat firm budowlanych

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie