Data rozpoczęcia szkolenia:

18.03.2020

Data zakończenia szkolenia:

18.03.2020

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

  1. omówienie instytucji raportowania
  2. określenie kogo dotyczą nowe przepisy
  3. wskazanie obowiązków ciążących na firmach oraz sposobu ich realizacji
  4. nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego rozpoznawania i zgłaszania schematów podatkowych (zmniejszenie ryzyka nałożenia kar administracyjnych)

ADRESACI:

  1. pracownicy działów księgowości,
  2. główni księgowi,
  3. dyrektorzy finansowi,
  4. wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozpoznawania schematów podatkowych w firmie.

PROWADZENIE: doradca podatkowy, właściciel Kancelarii Podatkowej Doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym i rachunkowością zdobywała zarówno w podmiotach uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego jak i w dużych spółkach kapitałowych. W działalności edukacyjnej jako wykładowca przeprowadziła łącznie ponad 200 godzin wykładów, ćwiczeń i innego rodzaju zajęć edukacyjnych z zakresu podatków i księgowości, m.in. dla Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Warszawie.

Plan szkolenia:

I. Schematy podatkowe – Informacje Ogólne
1. Jakich podmiotów dotyczą MDR
2. Podstawy prawne MDR
3. Jakich podatków dotyczą przepisy o raportowaniu schematów podatkowych

II. Istota schematu podatkowego
1. Charakterystyka schematu i uzgodnienia,
2. Rodzaje schematów podatkowych,
• krajowy,
• transgraniczny,
• standaryzowany,
3. Kryterium głównej korzyści (oraz związki z ogólną Klauzulą o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania);
4. Ogólne cechy rozpoznawcze,
5. Szczególne cechy rozpoznawcze,
6. Inne szczególne cechy rozpoznawcze.

III. Raportowanie schematów podatkowych
1. Podmioty odpowiedzialne do zgłaszania schematów podatkowych,
2. Promotor, Korzystający i Wspomagający,
3. Sposób raportowania i terminy raportowania,
4. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji.

IV. Zakres informacji podlegających raportowaniu
1. Informacja MRD-1, MDR-3

V. Obowiązek wewnętrznej procedury MDR
1. Podmioty obowiązane do posiadania wewnętrznej procedury MDR

VI. Sankcje administracyjne i karne za naruszenie obowiązków MDR.

VII. Planowane zmiany w MDR od 1 kwietnia 2020 r.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie