Data rozpoczęcia szkolenia:

04.09.2019

Data zakończenia szkolenia:

04.09.2019

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Korzyści ze szkolenia:

ADRESACI: 

TRENER: Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego,  wieloletni praktyk bankowy, były pracownik Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich i aktualny pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku
ds. zgodności. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Plan szkolenia:

 1. Podstawy prawne zarządzania ryzykiem istotnym;
 2. Podział zadań organów statutowych według przepisów prawa;
 3. Organizacja zarządzania ryzykiem istotnym z uwzględnieniem trzech poziomów zarządzania;
 4. System informacji zarządczej – plan pracy rady nadzorczej;
 5. Struktura dokumentów w zakresie zarządzania ryzykiem;
 6. Definicja ryzyka – kryteria oceny istotności ryzyka;
 7. Rodzaje ryzyka istotnego występującego w banku spółdzielczym;
 8. Zasady planowania i monitorowania apetytu na ryzyko;
 9. Wpływ ryzyka na wynik finansowy oraz poziom funduszy własnych;
 10. Ocena skuteczności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem opinii komitetu audytu
 11. Pytania i odpowiedzi.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie