Data rozpoczęcia szkolenia:

08.11.2019

Data zakończenia szkolenia:

08.11.2019

Opis szkolenia:

Ważnym źródłem standardów zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w instytucji finansowej jest Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez Banki Spółdzielcze. Konieczność dokonywania aktualizacji wynika ze znacznego rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności Banków Spółdzielczych, jak również z pojawienia się nowych zagrożeń w tym zakresie. Rekomendacja D ma na celu wskazanie Bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego oraz stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w szczególności ryzykiem związanym z tymi obszarami. Ryzyko to można określić jako niepewność związaną z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym wspieraniem działalności Banku przez jego środowisko teleinformatyczne.

Cele szkolenia:
• Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem, w tym audytowaniem, bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz dobrych praktyk wynikających z ISO 27001.

Korzyści ze szkolenia:
• Uzyskanie wiedzy dotyczącej Rekomendacji D i praktycznych aspektów jej wykorzystania
• Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa środowiska informatycznego Banku Spółdzielczego
• Zdobycie praktycznej wiedzy i wskazówek z zakresu zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi standardami

Uczestnicy szkolenia:
• Członkowie Zarządu nadzorujący obszar IT w Banku
• Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
• Kadra managerska odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem IT
• Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
• Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)

TRENER:  Inżynier systemowy, inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym. Specjalizuje się w audytach technologii IT funkcjonujących w Bankach Spółdzielczych.

Plan szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego
 3. Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego
 4. Rozwój środowiska teleinformatycznego.
 • Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego
 • Rozwój systemów informatycznych
 1. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego.
 • Zarządzanie danymi
 • Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług
 • Kontrola dostępu
 • Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
 • Wsparcie dla użytkowników
 • Edukacja pracowników
 • Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego
 • Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu
 • Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.
 • System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
 • Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
 • Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Krakowie

30-415 Kraków, ul. Bonarka 8
Irmina Korzeniowska – p.o. Dyrektor Oddziału FRBS Kraków
tel.: 12 655 13 19 wew. 912
kom.: 501 262 289

Zapisz się na szkolenie