Data rozpoczęcia szkolenia:

03.10.2019

Data zakończenia szkolenia:

03.10.2019

Opis szkolenia:

Ważnym źródłem standardów zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego                           w instytucji finansowej jest Rekomendacja D dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez Banki Spółdzielcze. Konieczność dokonywania aktualizacji wynika ze znacznego rozwoju technologicznego oraz systematycznego wzrostu znaczenia obszaru technologii informacyjnej dla działalności Banków Spółdzielczych, jak również z pojawienia się nowych zagrożeń w tym zakresie. Rekomendacja D ma na celu wskazanie Bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących ostrożnego oraz stabilnego zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w szczególności ryzykiem związanym z tymi obszarami. Ryzyko to można określić jako niepewność związaną z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym wspieraniem działalności Banku przez jego środowisko teleinformatyczne.

Cele szkolenia:

Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek, wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień związanych z zarządzaniem, w tym audytowaniem, bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Banku Spółdzielczym na podstawie wymagań Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego oraz dobrych praktyk wynikających z ISO 27001.

Korzyści ze szkolenia:

  • Uzyskanie wiedzy dotyczącej Rekomendacji D i praktycznych aspektów jej wykorzystania
  • Umiejętność oceny kluczowych zagadnień i obszarów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwa środowiska informatycznego Banku Spółdzielczego
  • Zdobycie praktycznej wiedzy i wskazówek z zakresu zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego zgodnie z obowiązującymi standardami

Uczestnicy szkolenia:

  • Członkowie Zarządu nadzorujący obszar IT w Banku
  • Administratorzy Systemów Informatycznych (ASI)
  • Kadra managerska odpowiadająca za zarządzanie bezpieczeństwem IT
  • Pracownicy odpowiedzialni za funkcjonowanie infrastruktury informatycznej
  • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)

TRENER: Inżynier systemowy, inżynier IT, ekspert technologiczny specjalizujący się w audytach dotyczących bezpieczeństwa fizycznego, cyberbezpieczeństwa, audytach podatności środowiska infrastruktury IT, testach penetracyjnych. Specjalnością jest analityka infrastruktury na styku proceduralnym i technologicznym. Specjalizuje się w audytach technologii IT funkcjonujących w Bankach Spółdzielczych.

Plan szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematu
2. Podział zadań w obszarze zarządzania bezpieczeństwem środowiska informatycznego
3. Rozwój środowiska teleinformatycznego
• Projekty w zakresie środowiska teleinformatycznego
• Rozwój systemów informatycznych
4. Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego.
• Zarządzanie danymi
• Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną
• Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług
• Kontrola dostępu
• Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem
• Wsparcie dla użytkowników
• Edukacja pracowników
• Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego
• Zarządzanie elektronicznymi kanałami dostępu
• Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego
5. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego.
• System zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego
• Zarządzanie incydentami naruszenia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
• Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie