Data rozpoczęcia szkolenia:

13.12.2019

Data zakończenia szkolenia:

13.12.2019

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć egzekucyjnych.
 • Prezentacja aktualnego stanu prawnego wynikającego z najnowszych regulacji prawnych, orzecznictwa sądowego oraz nauki prawa.
 • Prezentacja praktycznych zagadnień związanych z rozliczeniami egzekucyjnymi.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

ADRESACI:

pracownicy obsługujący depozyty klientów oraz realizujący operacje rozliczeniowe.

PROWADZENIE: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS

Plan szkolenia:

 1. Realizacja zajęcia w ciężar rachunku VAT w świetle znowelizowanych przepisów.
 2. Środki na rachunku wolne od zajęcia egzekucyjnego.
 3. Problematyka naliczania i realizacji kwoty wolnej.
 4. Zasady realizacji wypłat w toku egzekucji na poczet bieżących wynagrodzeń.
 5. Zbiegi zajęć w tym zbieg zajęcia tytułem zabezpieczenia.
 6. Realizacja zajęcia a kredyt w rachunku.
 7. Realizacja zajęcia na poczet alimentów.
 8. Omówienie zwolnienia przez Komornika części środków spod zajęcia.
 9. Realizacja zajęcia z IKE.
 10. Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na realizację zajęcia na rachunku.
 11. Wpływ śmierci posiadacza rachunku na realizację zajęcia na rachunku.
 12. Prezentacja nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji która wejdzie w życie w roku 2020.
 13. Omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

 

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie