Data rozpoczęcia szkolenia:

06.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

06.06.2019

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:
Przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć egzekucyjnych.
– Prezentacja aktualnego stanu prawnego wynikającego z najnowszych regulacji prawnych, orzecznictwa sądowego oraz nauki prawa.
– Prezentacja praktycznych zagadnień związanych z rozliczeniami egzekucyjnymi.
– Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Uczestnicy szkolenia:
– Pracownicy obsługujący depozyty klientów oraz realizujący operacje rozliczeniowe;

Wymagania wstępne:
– Podstawowa znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami i rachunkami bankowymi;

TRENER: radca prawny, wieloletni wykładowca WSB w Poznaniu, szkoleniowiec współpracujący z FRBS od 15 lat.

Plan szkolenia:

 1. Organy egzekucyjne uprawnione do prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych.
 2. Zasady i zakres zajęcia rachunku bankowego.
 3. Zasady spłaty kwoty egzekwowanej w toku egzekucji.
 4. Realizacja zajęcia w ciężar rachunku lokaty terminowej.
 5. Rozliczenie spłaty kilku zajęć na rachunku.
 6. Środki na rachunku wolne od zajęcia egzekucyjnego.
 7. Problematyka naliczenia i realizacji kwoty wolnej od egzekucji na rachunkach oszczędnościowych.
 8. Zasady zajęcia komorniczego rachunków wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem rachunków wspólnych małżonków.
 9. Zasady realizacji wypłat w toku egzekucji na poczet bieżących wynagrodzeń pracowników dłużnika.
 10. Problematyka zbiegu egzekucji sądowych i administracyjnych.
 11. Wpływ zajęcia rachunku na uprawnienia banku do rozwiązania umowy rachunku bankowego.
 12. Szczególne zasady egzekucji z rachunków bankowych związanych z dokumentem.
 13. Zasady odpowiedzialności Banku za naruszenie przepisów o egzekucji z rachunków bankowych.
 14. Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na realizację zajęcia na rachunku.
 15. Problematyka blokady STIR i zbiegu blokady STIR z zajęciem egzekucyjnym.

Adres i dane kontaktowe:

Oddział we Wrocławiu

50-103 Wrocław, ul. Kurzy Targ 5
Krzysztof Janka – Dyrektor Oddziału FRBS Wrocław
kom.: 601 272 702
kom.: 500 358 650
Joanna Kania – Koordynator ds. szkoleń
tel./fax: 71 344 62 45
tel.: 71 346 09 64

Zapisz się na szkolenie