Data rozpoczęcia szkolenia:

13.06.2019

Data zakończenia szkolenia:

13.06.2019
14.06.2019

Opis szkolenia:

WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawowa znajomość zagadnień związanych z rozliczeniami i rachunkami bankowymi.

CELE SZKOLENIA:
• Przedstawienie podstaw prawnych regulujących problematykę rachunków bankowych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć egzekucyjnych.
• Prezentacja aktualnego stanu prawnego wynikającego z najnowszych regulacji prawnych, orzecznictwa sądowego oraz nauki prawa. Prezentacja praktycznych zagadnień związanych z rozliczeniami egzekucyjnymi.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
pracownicy obsługujący depozyty klientów oraz realizujący operacje rozliczeniowe.

TRENER: radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

Plan szkolenia:

 1. Organy egzekucyjne uprawnione do prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych.
 2. Zasady i zakres zajęcia rachunku bankowego.
 3. Zasady spłaty kwoty egzekwowanej w toku egzekucji.
 4. Realizacja zajęcia w ciężar rachunku lokaty terminowej.
 5. Rozliczenie spłaty kilku zajęć na rachunku.
 6. Środki na rachunku wolne od zajęcia egzekucyjnego.
 7. Problematyka naliczenia i realizacji kwoty wolnej od egzekucji na rachunkach oszczędnościowych.
 8. Zasady zajęcia komorniczego rachunków wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem rachunków wspólnych małżonków.
 9. Zasady realizacji wypłat w toku egzekucji na poczet bieżących wynagrodzeń pracowników dłużnika.
 10. Problematyka zbiegu egzekucji sądowych i administracyjnych.
 11. Wpływ zajęcia rachunku na uprawnienia banku do rozwiązania umowy rachunku bankowego.
 12. Szczególne zasady egzekucji z rachunków bankowych związanych z dokumentem.
 13. Zasady odpowiedzialności Banku za naruszenie przepisów o egzekucji z rachunków bankowych.
 14. Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na realizację zajęcia na rachunku.
 15. Problematyka blokady STIR i zbiegu blokady STIR z zajęciem egzekucyjnym,

Adres i dane kontaktowe:

Oddział w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81
Magdalena Paczóska – Dyrektor Oddziału FRBS Warszawa
kom.: 797 308 503

e-mail: magdalena.paczoska@frbs.org.pl

Anna Nowocińska – Koordynator ds. szkoleń
tel.: 22 53 95 118
fax: 22 57 81 443
kom.: 500 358 657

Zapisz się na szkolenie